Tájékoztató a 2013. évi szaktanácsadásokkal kapcsolatban a TSZK szerződéskezelő felület változásairól

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettől az alábbi részletes tájékoztatást kaptuk a szaktanácsadási szolgáltatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos változásokról.
Kérjük mindazokat, akik szaktanácsadási szolgáltatást nyújtanak, vagy igénybe vesznek ebben az évben, hogy szíveskedjenek figyelmesen áttanulmányozni az alábbi levélben foglaltakat és a szaktanácsadással kapcsolatos 52/2007 FVM rendelet mellékelt, 2013. január 01. óta hatályos szövegét az abban foglaltak betartása érdekében.

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök
MEGOSZ
_____________________

*Tájékoztató a Területi Szaktanácsadási Központok szerződéskezelő felületének változásairól*

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI.28.) FVM rendelet 2013. január 1-jétől életbe lépett változása kapcsán a következőkről tájékoztatom: A szaktanácsadási szolgáltatást igénybe vevő gazdák 2013. április 1-jétől május 31-ig, valamint 2013. november 1-jétől december 31-ig jogosultak _ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlapon egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtására._ Ezzel megszűnik a támogatási kérelmek benyújtása, ezért a szerződések rögzítésénél különös figyelmet kell fordítani a szerződések hatálybalépésének időpontjára, illetve az SFH táblázat kitöltésére. A kérelmek benyújtásához, amennyiben a szaktanácsadási szolgáltatást igénybe vevő gazda nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, úgy szükséges meghatalmazást rögzíteni az MVH felületén. A 2013. évre kötött szerződések esetén vegyék figyelembe a 2012. évi szerződések hosszabbításait (amennyiben április 30-ig hosszabbítottak szerződést, úgy csak május 1-jével lépjen hatályba az új szerződés)jogcímrendelet értelmében a 2013. évre kötött szerződések *legkésőbbi teljesítési határideje: 2013. október 15.* _A tavalyi és az idei szerződések teljesítése ne legyen párhuzamos!_ Az *SFH* táblázat helyes kitöltéséhez a _2012. évi területalapú támogatási határozatban szereplő, illetve az ENAR rendszerben megadott adatokat vegyék figyelembe. A támogatást csak pénzügyileg rendezett szerződések esetében lehet igényelni, a szerződésből így kikerül, hogy a megrendelő jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződéstől abban az esetben, ha az MVH a támogatási kérelmét elutasítja. Jelen tájékoztató nem tartalmazza teljes körűen a változásokat, ezért mindenképp szükséges a módosított rendelet áttanulmányozása.

Mellékelten küldöm a módosított rendeletet .pdf formátumban Felhívjuk figyelmüket, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló programok Irányító Hatósága *2013. I. negyedévére a szaktanácsadási jogcímre 900 millió Ft* kvótát határozott meg. A Területi Szaktanácsadási Központok az IH útmutatása szerint kvótaigénylések alapján jutnak kvótához. A kvótaigénylésekkel kapcsolatban kérjük, – hogy az elmúlt évekhez hasonlóan – a rendszerből generált pdf-et az ügyintézés meggyorsítása érdekében aláírva küldjék el FAX-on a 06-1/362 8104-es számra, vagy e-mailben a fusie@nakvi.hu e-mail címre. A kvótaigénylés során kérjük, hogy a tavalyi évben ténylegesen lekötött összeget, valamint a kvótakeret negyedévre történt meghatározását is vegyék figyelembe. A korábbi szerződések alapján 2013. január 1-jét megelőzően benyújtott támogatási kérelmet jóváhagyó (támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó) támogatási határozatokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásáról az MVH közlemény formájában rendelkezik.

A 2013. március 4-18. közötti kifizetési kérelem benyújtási időszakhoz kapcsolódóan az MVH honlapján elérhető a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 177/2012. (XII.19.) számú MVH Közlemény.

Tisztelettel: Füsi Erzsébet mb. osztályvezető

tel: 1/362 8133 mobil: 30/998 9302 e-mail: fusie@nakvi.hu
NAKVI Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1 362 8100
http://www.nakvi.hu