MÉG 10 NAPIG LEHET PÁLYÁZNI A FIATAL ERDŐK ÁLLOMÁNYNEVELÉSE JOGCÍMRE! MVH KÖZLEMÉNY A TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Megjelent az MVH 62. számú Közleménye, aminek az is aktualitást ad, hogy  még 10 napig nyújthatók bea Fiatal erdők állománynevelése jogcímre támogatási kérelmek az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes Erdészeti Igazgatósághoz! Kérjük vegyék igénybe minél többen ezt a lehetőséget!

A közlemény az alábbi linkre kattintva olvasható:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_62_szam_20130218_1035278

Külön felhívjuk a figyelmüket ebből a 40/2013. (II.12.) számú közleményre, mely  „A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről” szól.
A közlemény teljes szövegét mellékeltük.

Legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk össze:

I. A kifizetés igénylésének feltételei
– Kifizetési kérelmet a támogatási rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül kell benyújtani az erdészeti igazgatóság székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségéhez
– A támogatási rendelet 10. § (5) bekezdésének értelmében az ügyfél a támogatható műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. október 31-ig köteles megvalósítani.
– Tevékenység megvalósítása: az adott erdőrészletre benyújtott kifizetést alátámasztó bizonylatokban, számlákban, szerződésekben a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozóan feltüntetett teljesítési dátumok közül erdőrészletenként a legutolsó.
– Kifizetési kérelmet az az ügyfél is nyújthat be, aki az adott jogcím vonatkozásában még nem rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal.
– A kifizethető támogatás összege nem haladhatja meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (továbbiakban: EMVA Vhr.) 19.§ (3) és (4) bekezdés szerinti kiadásigazoló bizonylattal igazolt kiadások 50%-át

Tájékoztatás:
A támogatási rendelet 2012. 12. 07. naptól hatályos 10. § (6) bekezdése alapján az ügyfél nem köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

II. A kifizetési kérelem benyújtása
– Jelen közlemény alapján az ügyfél a megvalósított műveletre, erdőrészletenként egy kifizetési kérelmet nyújthat be, a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. november 20-ig.
– A kifizetési kérelem akkor is benyújtható, ha az ügyfél az adott jogcím vonatkozásában benyújtott támogatási kérelem alapján még nem rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal.
– Az támogatási rendelet 7. § (4), (5), (6) bekezdése értelmében az alábbi kiadások számolhatóak el:

Befejezett ápolás keretein belül támogatható műveletek:
kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés, fakivágás;
gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás, fakivágás;
a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

Tisztítás keretein belül támogatható műveletek:
a kézzel vagy géppel végzett tisztítás, tisztítási anyag megsemmisítése,
a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 7. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti faültetvény, vagy kultúrerdő természetességi kategóriájú erdőkben a fentieken túl:
a kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés;
a gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás.
(kultúrerdő: elegyarányát tekintve több, mint 70%-ban idegenhonos, erdészeti tájidegen, vagy több, mint 50%-ban intenzíven terjedő fafajokból álló erdők, ahol az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulást alkotó őshonos fafajai kevesebb, mint 30%-os elegyarányban, vagy egyáltalán nincsenek jelen,
faültetvény: jellemzően idegenhonos fafajokból vagy azok mesterséges hibridjeiből álló, szabályos hálózatban ültetett, legalább 15 éves vágásfordulóval intenzíven kezelt erdő.)

Törzsnyesés keretein belül támogatható műveletek:
a kézzel vagy géppel végzett nyesés, nyesési anyag megsemmisítése;
a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

Figyelem!
Támogatás nem fizethető ki arra a tevékenységre, amelyet az Evt. 106. § (1) bekezdése alapján az erdő fennmaradásának vagy fejlődésének veszélyeztetése miatt az erdészeti hatóság elrendelt.

A kifizetési kérelmet a jelen kérelem mellékeltét képező D5203-03, D0034-03, D0035-03 valamint D5204-01 számú nyomtatványon, postai úton kell benyújtani az erdőrészlet szerinti erdészeti igazgatóság székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségéhez.
A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel.
A kifizetési kérelmet a támogatható művelet megvalósítását követő 20 napon belül kell benyújtani.
Figyelem!
– a támogatandó műveletet az ügyfél saját felelősségére megkezdheti a támogatási kérelem benyújtását követően,
– a támogatható műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. október 31-ig végezheti el.

Ismételten kérjük, hogy minél többen pályázzanak az ebben a költségvetési ciklusban már csak 2013. február 28-ig elérhető fiatal erdők ápolása támogatásra!

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János