MVH Közlemény a 2013. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy megjelent az MVH 41/2013.(II. 12.) számú Közleménye, mely az EMVA-ból és az EHA-ból támogatott intézkedések 2013. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól szól.
A Közleményt mellékeltük és az alábbi linkre kattintva tudják letölteni:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk412013

Kiemelten felhívjuk figyelmüket az alábbiakra:

„Az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül teljesítheti, melyhez a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) Útmutatókat, az elektronikus felület használatához oktató videókat készít:
1. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2013. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez
2. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2013. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez
3. sz. melléklet: Segédlet elektronikus felület használatához
4. sz. melléklet: Oktató videó az elektronikus felület kitöltéséhez
5. sz. melléklet: Oktató videó az elektronikus felület menüsorának használatához

VI. 2013. évre vonatkozó monitoring adatszolgáltatás határideje:

1.Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott ügyfél a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi rendszerességgel köteles eleget tenni:

a) a támogatási határozat jogerőre emelkedését vagy a szerződés megkötését követő év február 13. és március 12. közötti időszakában az általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a művelet megvalósításának végére a támogatással elérni kívánt
eredmények adataira,
b) a művelet megvalósításának időszakában évente február 13. és március 12. között a művelet megvalósításának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményeire, illetve azok változására vonatkozó éves adatokra,
c) a művelet befejezését követően az utolsó kifizetési határozat meghozatalát követő év február 13. és március 12. közötti időszakban a művelet keretében igénybe vett támogatásnak köszönhetően ténylegesen elért eredményekre vonatkozó záró adatokra, és
d) jogszabályban előírt fenntartási kötelezettség, illetve működtetési kötelezettség ideje alatt évente február 13. és március 12. között a fenntartási és működtetési időszakra vonatkozó állapotot tükröző adatokra adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.

2. Az Európai Halászati Alapból támogatott ügyfél 2013. évben február 13. és március 12. között monitoring célú adatszolgáltatásra kötelezett.

VII. A monitoring adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezményei

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 71. § (1) bekezdésének a) pontja alapján amennyiben az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható.”

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök