A vadkárbecslési táblázatok aktualizálása 2013-2014

Erdőgazdálkodók, vadgazdálkodók és becslő szakértők figyelmébe ajánljuk!

Az Erdészeti Tudományos Intézet Ökonómiai Osztálya aktualizálta az Intézet honlapján megtalálható vadkárbecslési segédtáblázatokat.

http://www.erti.hu/friss-publikaciok/vadkarbecslesi-segedletek-2013-2014.html

A 2013/2014. évben általunk mérvadónak tekintett országos átlagszámok lényegében változatlanok, számottevő költségszint emelkedés-csökkenés nem következett be, tömegesen alkalmazott új technológiai sor értékelésére sem volt szükség.

A gyakorlat visszajelzései alapján a táblázatokat kiegészítettük a mesterséges I.kivitelek értékével (C I.kiv). Ez kifejezetten a mennyiségi károk értékeléséhez használható mutató. Tartalmazza a valamilyen formában megismételendő talaj-előkészítés, a szaporítóanyag (makk, csemete, mag, dugvány, stb.) és az erdősítés költségeit. Az egyéves értékkel ellentétben azonban nem kamatosítottunk, a kár-értékelés-térítés rövid időintervalluma miatt azt nem tartjuk indokoltnak.

Változtattunk továbbá a karácsonyfa telepeknél alkalmazott kamatlábon, a különböző korfokok értékeit az 5 %-ról az egységes 4 %-os kártérítési kamatlábra átszámítottuk. Amellett a korosodásból következő egyenletes értéknövekedés megjelenése érdekében minden évjárat költségeit a végső, tervezett(elvárt) kihozatali darabszámra osztottunk vissza (5 200 db/ha).

Több visszajelzés alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a kéreg hántási és rágási károk a befejezett tartományt meghaladó korfokokban a hatályos vadászati és erdészeti jogszabályok szerint az egyszerűsített, jegyzői közreműködéssel lefolytatott eljárásban nem becsülhetők. Tipikus, hosszú távra kiható minőségi kárformáról van szó. Jellege, változatossága és következményei miatt a kártérítési eljárás csak erdőrészlet szinten végrehajtott és megfelelő mélységű szakértői felmérés nyomán a felek egyezségével zárulhat, vagy károsult a kárát közvetlenül a bírósági úton érvényesítheti. Utóbbi esetben az igazságügyi szakértő kirendelése bizonyosan megtörténik.

Kámon, 2013. augusztus 21.

Nagy Imre

tudományos munkatárs

Erdészeti Tudományos Intézet

Ökonómiai Osztály