A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARÁN BELÜL MEGALAKULT AZ ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁSI ORSZÁGOS KAMARAI OSZTÁLY

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Erdő- és Vadgazdálkodási országos kamarai osztály 2013. október 30-án megtartotta alakuló ülését Budapesten.

A levezető elnök Ifj. Hubai Imre országos vidékfejlesztési alelnök volt. Először az országos kamarai osztály jelenlevő 26 fő képviselője egyöntetű szavazatával 10 főt kooptált az országos kamarai osztályba.

Ezt követően a levezető elnök az országos osztály támogató szavazata után kimondta az országos kamarai osztály megalakulását.

Később az osztály tagok – a stratégiai együttműködő szervezetek jelölése alapján – vezetőséget választottak. Az országos osztály vezetősége a támogató szavazatok után a következő tagokból áll: Luzsi József, Dobre-Kecsmár Csaba, Dr. Sárvári János, Tengerdi Győző, Dr. Somogyvári Vilmos.

Ezután Luzsi József országos kamarai osztályvezető ismertette az osztály 2013-2014 évi munkatervét, amelyek összefoglalva a következők:

1., Erdőtörvény módosítási javaslatok.

2., A 2014-2020 közötti időszak Vidékfejlesztési Operatív Program erdészeti jogcímeinek tervezése.

3., A Vadászati törvény módosítási javaslatának elkészítése.

Az előterjesztést a jelenlevő osztálytagok további javaslatokkal kiegészítették

Végül kamarai osztály 2013-2014 évi munkatervét a jelenlevők egyhangúlag elfogadták.

Hubai Imre országos alelnök úr zárszavával befejeződött az Erdő-és Vadgazdálkodási országos kamarai osztály alakuló ülése.

Ezután a vezetőség rövid tanácskozást tartott a munkamegosztásról és további tennivalókról.

Budapest, 2013.október 31.

Dr. Somogyvári Vilmos

NAK