Tájékoztatás a 2014. évi szaktanácsadási szerződésekkel kapcsolatban

Tisztelt Szaktanácsadók!

A NAKVI-tól a mellékelt tájékoztatót kaptuk.
Kérjük az abban foglaltak figyelembe vételét és betartását.

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök

………………………………………………………………………………………………

Tisztelt Területi Szaktanácsadási Központ Vezető!

Tájékoztatom, hogy a TSZK szerződéskezelő felületen az alábbi üzentet tettük közzé:

„Tisztelt Szaktanácsadó!

Tájékoztatjuk, hogy az 52/2007. (VI.28.) FVM rendelet 8 §- a alapján 2014. évben a 2012. december 31. előtt támogatási határozatot kapott szaktanácsadási szerződések kifizetési kérelem gyűjtési időszakai a következők:
2014. január 1- 31.
2014. április 1.- 30.
2014. október 1.- 31.
2014. december 15.- 2015. január 15.

Az összesített kifizetési kérelmeket a gyűjtési időszak utolsó napját követő 15 napon belül kell a TSZK székhelye szerint illetékes MVH kirendeltségre beküldeni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az ÚMVP (DIT) végrehajtási rendelet (23/2007. (IV.17.) FVM rendelet) a kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseire:
„(5) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el.
(6) A számviteli bizonylaton az ügyfélnek fel kell tüntetnie a támogatási határozat azonosító számát és a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést azzal, hogy a Technikai Segítségnyújtás intézkedés keretében benyújtott elszámolás esetére a támogatási határozat azonosító számának feltüntetését előíró kötelezettség nem vonatkozik, azonban a projektazonosító szám feltüntetése kötelező.
(7) Kifizetés alapját csak a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő számviteli bizonylaton szereplő kiadás képezheti. Amennyiben a bizonylat a (6) bekezdésben foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be.”

A 2013. évtől kötött szerződések egyesített támogatási- kifizetési kérelmek beadási időszakai a következők:
2014. április 1.- 30.
2014. augusztus 1.- 31.
2014. november 15.- 2014. december 15.
Ennek megfelelően a 2013. és 2014. évi szerződésekhez kapcsolódó kifizetési adatok rögzítésének határideje a szerződéskötő felületen:
2014. március 1.
2014. július 1.
2014. október 15.
A 2014. évre kötött szaktanácsadási szerződések teljesítésének legkésőbbi határideje: 2014. szeptember 15.

Üdvözlettel: NAKVI”

A 2014. évi szerződések rögzítését az Irányító Hatóság jóváhagyása után tudjuk engedélyezni a felületen, addig is kérem türelmét.

Tisztelt Szaktanácsadó!

Tájékoztatom, hogy a szaktanácsadói regisztráció hatósági eljárási díja 3.000 Ft-ra módosult, kérjük, ennek megfelelően járjon el a díj befizetés során.

 Üdvözlettel:

Füsi Erzsébet mb. osztályvezető
Szaktanácsadási és Felnőttképzési Osztály
telefon: +36-1/362-8133, mobil: +36-30/998-9302
e-mail: fusie@nakvi.hu
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1 362 8100
http://www.nakvi.hu