A magánerdősök teljes mellszélességgel támogatják az akác megvédésére irányuló magyar törekvéseket!

A magyar magánerdősök nagy örömmel, egyetértéssel olvasták Glattfelder Béla képviselő úr január 15-i, európa parlamenti felszólalását az akác védelmében.
A magyar magánerdősök számára ez a fafaj nem csupán gazdasági, környezet- és természetvédelmi hasznai miatt fontos, de a magyar vidék „kenyéradó fájaként” sok tízezer erdészettel, mezőgazdasággal foglalkozó család megélhetésének záloga is, ezért a méhészekkel együtt a leghatározottabban tiltakozunk az ellen, hogy az akác termesztését uniós szinten bármilyen módon korlátozzák, vagy kizárják bármilyen támogatásból! Ennek érdekében már másnap jeleztük az európa parlamenti képviselőnek a magyar magánerdő tulajdonosok és gazdálkodók ezzel kapcsolatos véleményét a mellékelt levélben, amelynek lényege röviden a következőkben foglalható össze:
Az akác gyenge termőhelyeken is alkalmazható, gyors növekedésű, kiváló faanyagának pedig egyik legnagyobb felhasználási területe a mezőgazdaság.
Pótolhatatlan talajvédő, szélerózió elleni alkalmazása közismert. Az akácból készült magyar termékek keresettek és évi több milliárdos árbevételt, számos munkahelyet jelentenek. Ha az Európai Parlament rendelete az akácot is a veszélyt jelentő fajok közé akarja sorolni, akkor az hazánkra beláthatatlan, teljesíthetetlen és pénzben ki nem fejezhető mértékű kötelezettségeket jelentene. Ezért a MEGOSZ mindent megtesz azért, hogy az uniós döntéshozók minél szélesebb körét is tájékoztassuk, mert létkérdés, hogy egyoldalú vélemények alapján ne korlátozhassák ennek a rendkívül értékes fafajnak a további alkalmazását.
A MEGOSZ kéri más, érintett szakmai szövetségek, egyesületek csatlakozását is a kezdeményezéshez!

Erdészüdvözlettel:
Luzsi József elnök,
Dr. Sárvári János ügyvezető elnök