Február 7-én délelőtt Gödöllőn, a Szent István Egyetemen írták alá az Akác Koalíció (AK) tagjai az akác és az akácméz hungarikummá nyilvánításának kezdeményezését. ( FATÁJ online után)

Az Akác Koalíció tagjait Dr. Gyuricza Csaba, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar dékánja üdvözölte. Ezt követően Glattfelder Béla európai parlamenti képviselő mondta el beszédét, mely gyakorlatilag az AK programhirdetése is volt.

Tisztelt Dékán Úr!

Kedves Akác Koalíció tagtársak!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszönetnyilvánítás
Mindenekelőtt szeretném megköszönni a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának, hogy vendégül lát minket és helyet biztosít a magyar akác és a magyar akácméz hungarikummá nyilvánítását kezdeményező beadvány ünnepélyes aláírásához.

Nem tagadom különösen erős szálak fűznek ehhez az épülethez, mivel jó néhány évvel ezelőtt en is itt szereztem agrármérnöki diplomámat.

Erősen kötődök a magyar mézhez is, hiszen családunk egykori, de államosított zalaapáti-i fészkében több évtizeden keresztül működött a méhészeti főiskola. Gyerekkoromban a méhész újság, nagyanyámék kastélyával a címlapon, mindig megtalálható volt a TV tetején.

Örülök, hogy ezek az élmények számomra most itt összeérnek, és személyes tartalommal töltik meg azt a megtiszteltetést, hogy az elmúlt két hétben az Akác Koalíció nagykövete lehettem.

Szeretném megköszöni a Koalíció tagjainak, hogy eljöttek a mai eseményre és a sajtó képviselőinek, hogy tudósítanak erről.

Az akác és az akácméz jelentősége

Magyarország – szokták mondani – kis ország, de néhány területen vezető szereppel rendelkezik: „nagyhatalom”. Közös sikereinkre okkal büszke minden magyar ember. Ilyen az akác és az akácméz is.

Európa akácerdeinek közel a fele nálunk található. Sehol máshol a világon nem értek el olyan eredményeket az akáccal, mint nálunk. Mezővédő erdősávként, a futóhomok megkötésében több száz éve kiemelkedő a jelentősége, napjainkban pedig lehetővé teszi az erdőgazdálkodást ott is, ahol a gyenge adottságok és a klímaváltozás miatt más fajokkal nem lehetne eredményesen erdősíteni. A hazai erdők negyede akác. Az akác faja kiváló és messze földön keresett faipari nyersanyag. Falvaink és varosaink köztereit sokmillió akác díszíti és árnyékolja. Nem véletlen, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kutatása szerint honfitársaink közel kétharmada leginkább az akácot tekintik a magyar fának.

A nálunk termelt akácméz világhírű, az egész világon keresett termek. Az akácméz termelése teszi lehetővé, hogy a más országokban annyira hiányolt méhek és méhcsaládok egységnyi területre eső száma Európában, hazánkban a legmagasabb. A magyar méhészek bevételének fele az akácmézből származik. Akác nélkül a magyar méhészet csak árnyéka lehetne önmagának.

Támadások

Mégis az akác ellen egyre elszántabb támadások indultak. Először csak az akác telepítésével, újra telepítésével, energia ültetvényként való hasznosításával kapcsolatban jelentkeztek a korlátozási és tiltási szándékok. Legutóbb azonban annak a veszélye is felmerült, hogy az EU-ban olyan új jogi intézményeket hoznának létre, amelyek akar az akác kiirtásának az európai szinten való elrendelését is lehetővé tennék. A korábbi korlátozások és az akác elleni támadások hevessége miatt komolyan kellett vennünk ezt a veszélyt. Megtanultuk, ha az akác ellenségeinek lehetősége van az akácnak ártani, akkor ártani fognak és nem rettenek vissza akár a teljes betiltás követelésétől sem. Nem engedhetjük, hogy a dolgok idáig fajuljanak!

Az akác elleni támadások azon az ideológián alapulnak, hogy az akác nem őshonos és ezért, önmagában mar ezért is veszélyes. Ma itt négy egyetemi kar, két tudományos kutatóintézet és többszázezer munkahelyet és megélhetést képviselő érdekképviselet cáfolja ezt a logikát: attól, hogy valami nem őshonos, attól még nagyon hasznos lehet! A tudomány és a közvélekedés kiáll az akác mellett.

Az Akác Koalíció megalakítása

Az akác elleni támadásokat eddig sokan és sokféleképen igyekeztek elhárítani. Hiába volt igazuk, erőfeszítéseik kevés eredményt hoztak, miközben a korlátozások egyre nagyobb veszteségeket okoztak.

Az EU szintjen kibontakozó támadások egyértelművé tettek, hogy hatásosabban kell cselekednünk. Ezért alakítottuk meg az Akác Koalíciót, mint a tagjaink közötti együttműködési fórumot.

Azóta újabb tagokkal bővültünk. Azóta többet beszélhettünk a nyilvánosságban az akác hasznáról, mint előtte barmikor. Azóta olyan sokan mozdultak meg az akác védelmében, mint meg soha. Azóta magasabbra hallatszik az erdővel, a fával és a méhekkel foglalkozók hangja, mintha nem fogtunk volna össze.

Hungarikummá minősítés

Többen úgy vélték azonban, hogy az akác és az akácméz érdekében nem csupán arra van szükség, hogy elhárítsuk a rosszindulatú támadásokat, hanem arra is, hogy helyreállítsuk az akác megbecsülését. Ezért dr. Jung László, a Nemzeti Biomassza Egyesület és a FAGOSZ elnökének javaslata alapján első lépésként arról határoztunk, hogy kezdeményezzük az akác és az akácméz hungarikummá minősítését. Ez csattanós válasz lehet azoknak, akik az őshonosság hiányára hivatkozva akartak ártani. Igaz, hogy az akác nem őshonos, de sok más érdemmel büszkélkedhet, ami miatt elismerésre és védelemre méltó. Nem az eredet homályos ideológiája, hanem az érdemaz, aminek alapján az akácot védeni kívánjuk.

Az akác és az akácméz hungarikummá minősítése az erdészek, a méhészek és mindazok munkájának elismerését is jelentené, akik oly sokat tettek az akácnak köszönhető nemzetközi sikerekért.

A Koalíció megalakulása óta nem tétlenkedtünk. Nagyon rövid idő alatt összeállítottuk azokat a beadványokat, amelyek a hungarikummá minősítéshez szükségesek. Köszönjük mindazoknak, akik ebben a munkában segítségünkre voltak.

Mivel akácfát már mindenki látott és valószínűleg akácmézet is evett, s mindkettőnek temérdek szakirodalma van, nem akartuk a nyilvanvalót unalomig ragozni. Arra törekedtünk, hogy a lényeget ragadjuk meg, miközben elegendő adatot szolgáltatunk a döntés meghozatalához.

A beadványunkban összefoglalt tények és az azt támogató szervezetek tekintélyének a súlya bőven elegendő a kedvező döntés meghozatalához.
A beadvány gyors elkészítését nem csak a közvélemény várakozása indokolta. A mai, ünnepélyes aláírást követő beadás lehetővé teszi a gyors elbírálást és reménykedünk abban, hogy a végső döntés épp a legkedvezőbb időben fog megszületni.

Teendők a hungarikumért

A hungarikum kérelem benyújtásával nem ér véget a Koalíció küldetése, sőt épp hogy csak elkezdődik. Szeretném röviden felvázolni az előttünk álló időszak további teendőit és lehetőségeit.

Először azokról, amelyek a hungarikummá minősítéssel kapcsolatosak. A hungarikummá minősítés három lépésben történik.

A Vidékfejlesztési Minisztérium remélhetőleg már e hónapban dönteni fog az Ágazati Értéktárba való felvételről. A Minisztérium támogatásába vetett reményeinket erősíti a tárca által a keddi napon kiadott közlemény.

Ezt követően haladéktalanul kérni fogjuk a Magyar Értéktárba való felvételt, amiről a Hungarikum Bizottság március folyamán dönthet.

Ezután minél gyorsabban újabb kérelmet kell majd beadnunk a Hungarikumok Gyűjteményébe való felvétel érdekében.

Ezt a végleges döntést a Hungarikum Bizottság legkorábban a májusi ülésen hozhatja meg.

Az eljárás jogszabályba foglalt menetrendje lehetőséget kínál számunkra, hogy azzal párhuzamosan további akciókat kezdeményezzünk.

Javaslom, hogy április 20-án, születésének évfordulóján, koszorúzzuk meg Tessedik Samuelnek – aki hazánkban elsőként ültetett gazdasági céllal akácot – a Vidékfejlesztési Minisztérium oszlopcsarnokában található mellszobrát.

Remélem, hogy a hungarikummá minősítés májusban megtörténik, amikor szépen virágozni fog az akác és ez lehetővé teszi, hogy ezt a napot a jövőben, mint a magyar akác napját minden évben megünnepeljük.

Vendéglátónk és mások is jelezték, hogy a hungarikummá minősítés támogatására konferenciát kívánnak rendezni. Ezt jó ötletnek tartom és kérem a tagokat, legyenek aktívak az ismeretterjesztésben és a támogatók mozgósításában. Szerencses egybeesés, hogy holnap a szekszárdi méhész napon mar közvetíthetem mai kezdeményezésünk jó hírét.

Ide tartozik, hogy az interneten egy nyírségi erdész, Pályi Zoltán, kezdeményezésére aláírás gyűjtés folyik a hungarikummá minősítés támogatására (http://www.peticiok.com/akac_hungarikum). Az aláírások számának gyors növekedése (a mai napig több mint 8.700 aláírás gyűlt össze) és a támogatott ügy jellege új jelenség a virtuális térben és azok figyelmet is megragadta, akik az akáccal aligha törődnének. Van esély arra, hogy a lelkes fiatal erdész annyi internetes aláírást gyűjtsön össze májusig, mint meg soha senki Magyarországon. A kezdeményezés ugyan tőlünk függetlenül indult, de jó célt szolgál, ezért kérem a tagokat, hogy tagjaik között vagy más általuk elérhető körben támogassák a rekorddöntési kísérletet, buzdítsanak az aláírásra. Mivel a Koalíciónak rajtam kívül csak szervezetek a tagjai, ez az akció ad lehetőséget arra, hogy a minket támogató magánszemélyek aktívan az ügyünk mellé állhassanak.

További teendők

A munka dandárja, viszont igazából a hungarikummá minősítés után kezdődik, illetve azzal párhuzamosan kell elvégeznünk.

A legfontosabb, hogy megakadályozzuk, hogy az EU betilthassa az akácot. Az erről szóló viták akár a jövő évre is áthúzódhatnak. Az év második felében megkezdődik az EU erdészeti stratégiájáról szóló dokumentum vitája is, amelyben aktívan részt kell vennünk, hiszen tagjaink jelentős része az akác ügyétől függetlenül érdekelt ebben a dossziéban.

Mindeközben idehaza is van tennivalónk. A hungarikummá minősítést követően javaslatokkal kell előállnunk, hogy mely területeken indokolt újragondolni a hungarikummá minősített akác és akácméz ügyet. Remélem, hogy a tagok által szervezni kívánt konferenciák megalapozzák ezt a munkát. Arra kérem a tagokat, hogy konkrét, jogszabályokhoz köthető javaslataikat mielőbb foglaljak össze, hogy azok megvitatását hamarosan megkezdhessük és a vita eredményét a döntéshozók elé tárhassuk.

Látható, lesz tennivalónk bőven!

Most viszont ünnepeljünk: írjuk alá a hungarikum beadványt!

Az aláírók csoportképe:

Az eseményhez az Egyetem minden aláírónak egy üveg akácmézzel kedveskedett.

Összeállította: MM, Fotó: Mőcsényi, a csoportkép: Nagy László

Kapcsolódó:

A VM gondoskodik az akácról FATÁJ 2014-02-04

Százmillió forintos forrás a méhészeti ágazat versenyképességének növelésére kormany.hu 2014-02-02

Megalakult az Akác Koalíció FATÁJ 2014-01-27

Legyen az akác hungarikum 2014-01-27 aláírási kezdeményezés

Magyar erdők megítélése / Az akác megítélése – online kérdőív FATÁJ 2014-01-22

Az akácüldözés megállítására szólított fel Glattfelder Béla FATÁJ 2014-01-17

A faültetvényekhez FATÁJ 2014-01-17

EU az idegenhonos özönfajok ellen FATÁJ 2014-01-02

HUNGAROBINIA