Erdészeti támogatások 2014-ben (+Benyújtási időszakok)

2014-ben is több erdészeti támogatás elérhető lesz. Szerkezetátalakítási támogatás, Natura 2000 területek támogatása, erdészeti potenciál helyreállítása, mezőgazdasági területek erdősítése, fiatal erdők állománynevelése, erdő-környezetvédelmi intézkedések, agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken.

Szerkezetátalakítási támogatás (fafajcsere)

Amennyiben faállományában ez lehetséges, megtervezzük a tarvágást követő fafajcserés, állománykiegészítéses, vagy alátelepítéses szerkezetátalakítást, melynek során az erdő fafajait tekintve természetközelibb lesz, és még az erre vonatkozó Európai Uniós pályázati lehetőségeket is ki tudja aknázni. Például ha rossz növekedésű nemes nyárasában őshonos fafajokból újulat jelentkezik, arra alapozva a felújítást megtervezzük, és a pályázatot és az erdészeti hatósághoz benyújtandó papírokat teljes körűen elintézzük.

Több helyen találkozhat azzal is, hogy az erdészeti hatóság akácos állománya helyett – természetvédelmi vagy termőhelyi okokra hivatkozva – őshonos erdősítési célállományt írt elő. Ne felejtse el , hogy ebben az esetben a költségek részleges fedezésére EU-s pályázati pénzt tud felvenni!

Benyújtás: 2014. 07. 02. – 2014. 07. 31.

Erdészeti potenciál helyreállítása (károsítások felszámolása)

Ha erdejét természeti kár érte, és emiatt felújítási kötelezettsége keletkezett, vagy a folyamatos erdősítésében a mennyiségi kár eléri az 50%-ot, vagy a tőrevágással és sarjaztatással helyreállítható minőségi kár eléri az 50%-ot,

a károsodott faállomány letermelésére, valamint a kipusztult terület pótlására, vagy a tőrevágásra és sarjaztatásra Európai Uniós támogatás vehető fel. Mivel a terület pótlását vagy felújítását az erdészeti hatóság mindenképp elrendeli, a költségeket ebből a támogatásból részben vagy egészben fedezni tudja, nem beszélve arról, hogy ezáltal a leendő faállomány minősége is javulni fog.

Benyújtás: 2014. 06. 09. – 2014. 06. 30.

Mezőgazdasági területek erdősítése (erdőtelepítés)

Amennyiben van önnek olyan gyenge minőségű, vagy rosszul megközelíthető, esetleg erdőkkel határolt mezőgazdasági területe, amely a folyamatos vadkárosítás vagy a gyenge terméshozamok miatt gondot okoz Önnek, segítünk problémáját megoldani. A hosszú távú megoldás: az erdőtelepítés. Amellett, hogy egy gyenge mezőgazdasági területen egy Önnek és családjának tartós fahozamot biztosító, emellett a fahozam mellett egyéb célokra is használható életközösséget hoz létre, az erdősítésre többféle támogatást is nyújt az Európai Unió. Egyfelől a létrehozást, másrészt pedig a fenntartást is segíti; utóbbit ápolási támogatás formájában. Emellett a kieső bevételek részleges fedezésére jövedelempótló támogatást biztosít. Ha a terület erősen vadkáros, esetleg árvízveszélyes, vagy meredek, akkor a kerítésépítésre, a bakhátak kialakítására és a padkázásra kiegészítő támogatás vehető igénybe. A támogatás eléréséhez a telepítési terv elkészítésével és teljes körű pályázati ügyintézéssel állunk rendelkezésére.

Benyújtás: 2014. 05. 01. – 2014. 06. 30.

Natura 2000 területek támogatása

Ha erdeje Natura 2000 területen fekszik, az erdészeti hatóság által emiatt előírt esetleges korlátozásokat a támogatásból kompenzálni lehet. A pályázat megírását és benyújtását elvégezzük.

Benyújtás: az egységes kérelemmel együtt 2014. 05. 15-ig.

Fiatal erdők állománynevelése (befejezett ápolás, tisztítás, törzsnyesés)

Az értékesebb véghasználati állomány elérése érdekében legfontosabb az ápolások, tisztítások megfelelő számú és minőségű elvégzése. Mivel ezeknél a műveleteknél bevétel nem jelentkezik, fontos, hogy a felmerülő költségeket valamilyen forrásból kompenzálni tudjuk. Erre nyújt megoldást ez a támogatási forma. Nemes nyárasok és akácosok esetében a minél értékesebb véghasználati törzsalak elérése érdekében célszerű a fáradságos törzsnyesést is ebből a forrásból finanszírozni.

Benyújtás: 2014. 02. 01. – 2014. 02. 28.

Erdő-környezetvédelmi intézkedések

Ezen a támogatási formán belül az alábbi műveletekre lehet pályázni:

Agresszíven terjedő, idegenhonos fa,- cserje fajok visszaszorítása a minimum 30%-ban tájhonos fafajokból álló erdőkben Szálaló erdőgazdálkodás (a korábban tarvágással vagy fokozatos felújító vágással kezelt erdőkben a szálalás feltételeinek megteremtése) Erdőállományok kézimunka igényes ápolása (sarj eredetű, hiányos állományszerkezetű, idegenhonos fafajokat tartalmazó állományoknak a természetes állapothoz közel álló erdőtársulássá történő átalakítása) Őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása (az élőhely kisebb bolygatásával járó és a helyi szaporítóanyagokat felhasználó erdőfelújítási módszerekre történő áttérés) Speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása (a faji diverzitás fokozása, a természetes folyamatokra alapozott erdővédelem, illetve a tájvédelem elősegítése céljából), ezen belül mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása, a véghasználat során facsoportok visszahagyása, erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás, Véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából, Közjóléti célú erdők fenntartása, Erdei tisztások kialakítása és fenntartása, Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása.

Mindezeknek a pályázatoknak a kidolgozását, az alkalmazható technológiák kiválasztását felkészült szakembergárdánk Ön helyett elvégzi. Ne hagyja, hogy az erdejében rejlő támogatási potenciál kiaknázatlanul maradjon!

Benyújtás: 2014. 07. 02. – 2014. 07. 31.

Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken (fás legelők létrehozása)

Ha legelő területéből a hagyományos, tájjellegű gazdálkodás fenntartása érdekében fás legelőt szeretne kialakítani, akkor segítünk kiválasztani az alkalmazható fafajokat és fajtákat, és elérni az igénybe vehető maximális támogatást.

Benyújtás: 2014. 05. 01. – 2014. 06. 30.

(makk7.hu)

Erdő-Mező online után