FONTOS! MVH tájékoztatás az erdészeti jogcímek határozathozatalairól, kifizetéseiről

Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók!

Kérésünkre az MVH-tól gyors és pontos tájékoztatást kaptunk az egyes erdészeti jogcímekre vonatkozóan. A megkapott információkat az alábbiakban igyekszünk összefoglalni és ajánljuk minden pályázó szíves figyelmébe:

 Összességében elmondható, hogy szinte minden támogatási kérelemmel kapcsolatban megszületett már a döntés. Az esetleg még folyamatban lévő ügyek II. fokon vannak.

 Az erdészeti jogcímek 2013. évi kifizetési kérelmeire vonatkozó információk a következők:

 Erdészeti potenciál helyreállítása:

 2013 kifizetési kérelmek: 285 db kérelem érkezett be.

A kérelmek több mint fele ügyintézésre került és 143 esetében kifizetés is történt 346.188.700 forint értékben. Elutasítva 46(!) db pályázat.

 Agrárerdészeti rendszerek:

 2013 kifizetési kérelmek: Minden kérelem lezárásra került, 102.702.835 Ft-ot fizettek ki 8 pályázatra.

 Az elutasított pályázatok száma itt is magas, szám szerint 5 db.

 Natura 2000 erdő:

 2013-ban 2127 db kérelem érkezett be, ebből elutasított 132 és még ügyintézésre vár 9 darab. Jól látható, hogy még 60-70 kérelem van ügyintézés alatt, ami a kérelmek alig 4%-a. Az adatokból kitűnik az is, hogy több kérelemre sikerült forgalmat generálni, mint a 2012-es benyújtásoknál.

 A kifizetett összeg 1919 kérelemre 3.624.489.961 forint volt.

 Erdő környezetvédelmi intézkedések:

 A mindösszesen 413 darab 2013. évi pályázatok közül az elutasítottak száma 8, a kifizetett (EMVA) pályázatok száma pedig 156 darab, amelyeken az összes kifizetés 333.763.959 forint volt. Ezen kérelmek ügyintézése a nagy jogcímek után került elrendelésre.

 Erdőszerkezet átalakítás:

 A 2013. évi kifizetési kérelmek száma 141 darab volt, amiből 26 darabot elutasítottak, felülvizsgálatra vár 4 db, további 5 kérelmet visszavontak. Így összesen 61 darab kérelemre 408.299.725 Ft-ot fizettek ki.

 Hasonlóan az EKV-hoz, ezen kérelmek ügyintézése is a nagy jogcímek után került elrendelésre, de itt is látszik, hogy a kérelmek lezárása folyamatos és remélhetőleg túlnyomó többségük lezárása március végéig megtörténik.

 Fiatal erdők állománynevelése:

 A kifizetések 2013. augusztus végén megkezdődtek és folyamatosan teljesülnek. Ennek eredményei: 2014. február 21. állapot alapján 687 db kérelem érkezett be, ebből elutasítás előtti felülvizsgálatra vár 2 darab, elutasított 40 darab, törölt 16 darab, kifizetett 500 darab.

Az eddig kifizetett összeg a 2012. évi támogatási kérelemhez tartozó kifizetési kérelmeknél: 260.431.843 Ft – 451 db kérelemre.

 Az eddig kifizetett összeg a 2013. évi támogatási kérelmek esetében 23.238.320 Ft – 49 db kérelemre.

 Összesen tehát 500 db kérelem esetében 283.670.163 Ft forgalomgenerálás történt.

 EMVA MGTE

 2013 évi kifizetési kérelmek esetében 2967 darab kérelemből visszavont 3 db volt, érdemi vizsgálat nélkül elutasított 4 db, elutasítás előtt felülvizsgálatra vár 136 db, elutasítás előtt felülvizsgálatra kizárás miatt 1 db, míg helyszíni ellenőrzésre vár 127 db.

 1052 db kérelemre összesen 1.234.728.024 Ft kifizetés történt. A nem problémás esetek lezárása március végéig várható.

 NVT MGTE

 2013 évi kifizetési kérelmek esetében a mindösszesen 4084 darab kérelemből összesen 3536 darab kérelem került kifizetésre 1.822.225.337 Ft értékben. Helyszíni ellenőrzés alapján kizárt, jóváhagyható 2 db, helyszíni ellenőrzésre kijelölt 97 db volt.

 Az ügyintézés állásából látszik, hogy a kérelmek 87% lezárásra került, a nem problémás esetek március végéig lezárulnak.

 A jogcímek végrehajtásával kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy a vállalt határidőkre vonatkozóan minden jogcímen március végéig a nem problémás esetek lezárásra kerülnek.

 Ezúton is köszönjük az MVH illetékes osztályának szíves tájékoztatását!

 Erdészüdvözlettel:

 Dr. Sárvári János

 ügyvezető elnök