MEGOSZ 2014 évi közgyűlés!!

M E G H Í V Ó

A MEGOSZ 2014. évi Közgyűlésére

 Értesítem, hogy a MEGOSZ következő Közgyűlését

2014. május 16-án (pénteken) 11 órára

hívja össze az Erdészeti Információs Központ tanácstermében (1021 Budapest, Budakeszi út 91.).

Napirend:

 1.Elnökségi beszámoló a 2013. évről (Luzsi József)

 2.A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2013. évről (Bodor Dezső Károly)

 3.A 2013. évi mérleg elfogadása (előterjesztő: Luzsi József)

MEGOSZ_2013._évi_mérlege

 4.2014. évi költségvetés megvitatása (Dr. Sárvári János)

 5.Alapszabálymódosítás

MEGOSZ-alapszabály-tervezet_04.28.

 6.Egyebek

 Az Elnökség határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést azonos napirenddel 2014. május 16-án 11 óra 30 percre hívja össze, azonos helyszínre. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A jelen meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül várjuk a MEGOSZ Titkárságára írásos (levél, fax, e-mail) javaslataikat esetleges újabb napirendi pontokra. A 2013. évi mérleg, és a módosított Alapszabály tervezete a MEGOSZ honlapján (www.megosz.org) mindenki számára elérhető.

 Szeretettel várjuk valamennyi tagtársunkat a Közgyűlésre!

A Meghívó hátoldalán az idén is összefoglaltuk a legutóbbi Közgyűlés óta eltelt év legfontosabb történéseit, eredményeit. Áttekintve a leírtakat, büszkék lehetünk, mert 2013-2014-ben is hatékonyan képviseltük a magyar magánerdő érdekeit.

Azonban az eredményes érdekképviseleti munkához jól működő Szövetségre van szükség! Ezért kérem Kedves Tagtársamat, hogy a mellékelt csekken tagdíját szíveskedjen rendezni. (Tagdíjjal kapcsolatos kérdés esetén titkárságunkon tájékozódhat a 06-1-391-42-90-es telefonszámon).

 Budapest, 2014. április 16.

Tagtársi üdvözlettel az Elnökség nevében:

 Luzsi József

elnök