Elfogadták az özönfajok kiszorításáról szóló EU rendeletet! ( Fatáj- online után )

Az EU szakminisztereit tömörítő tanács elfogadta hétfőn az úgynevezett idegenhonos özönfajok, vagyis az EU-n kívülről származó, agresszíven terjedő, a helyi élővilágra fenyegetést jelentő állat- és növényfajok kizárását és visszaszorítását szolgálni hivatott uniós rendeletet.

A minősített többségi szavazásnál Németország, Bulgária és Románia tartózkodott, és egyedül Magyarország szavazott a javaslat ellen – derül ki a döntést összegző közleményből. Budapest ugyanis garanciát akart kapni arra, hogy az unióban nem kívánatosnak minősülő fajok listájára, amelyet most az Európai Bizottság feladata lesz összeállítani, nem fog rákerülni az immár hungarikummá minősített fehér akác, amely az Egyesült Államokban őshonos, Magyarországon a XVIII. században, Mária Terézia idején kezdték telepíteni a homokos területek megkötésére.

Erre a bizottság nem adott írásos garanciát, ám a jogszabály elfogadása kapcsán is azt hangoztatja, hogy a listán olyan fajok szerepelnek majd, amelyek uniós léptékben jelentenek fenyegetést, a felsorolást a tagállamokkal együttműködve, átfogó kockázatelemzést követően, szilárd tudományos bizonyítékok birtokában, a társadalmi és gazdasági hatások, a többi között a már meghonosodott iparágak érdekeinek maradéktalan szem előtt tartásával állítják majd össze.

A bizottság adatai szerint jelenleg mintegy 12 ezer nem őshonos faj él Európában, a jövevényeknek pedig mintegy 10-15 százaléka válik veszélyes özönfajjá, amelyek fenyegetik a helyi élővilágot, sőt, nem egy esetben az emberi egészséget is. Ilyen például az Amerikából származó ökörbéka, a parlagfű és a pézsmapatkány.

A bizottság által összeállítandó lista nyilvános lesz, és legalább hatévente felül kell majd vizsgálni. A tiltólistára tett fajokat tilos lesz behozni az Európai Unióba, sem tartani, sem tenyészteni, illetve termeszteni, sem forgalomba hozni vagy szabadon engedni nem szabad majd azokat.

Forrás: MTI

Kiegészítés:

Az Európai Parlament április 14-én fogadta el a Rendeletet 606 igennel, 36 nemmel és 4 tartózkodással.

Az Európai Únió Tanácsa pedig 2014. szeptember 29-én fogadta el a Rendeletet. Németország, Bulgária és Románia tartózkodott, Magyarország ellene szavazott. Dánia és Finnország pedig abban bízik, hogy az amerikai nyérc nem kerül majd a listára. (A 09-29-i ülés teljes emlékeztetője.)

13266/14 ADD 1 dokumentumban szerepel a magyar ellenszavazat indoklása:

Az EU jelentőségű fajok listája meghatározza az ezekkel kapcsolatos kötelező teendőket is, így alapvető, hogy ez a lista átlátható és előre látható (kiszámítható) legyen, valamint olyan eljárás által készüljön, amely teljes mértékben megfelel a Rendeletben lefektetett követelményeknek.

Összhangban a 4 (6) bekezdéssel és az ezzel összefüggő leírás 12-vel, Magyarország kihangsúlyozza, hogy megfelelő figyelmet kell szentelni a szociális és gazdasági szempontoknak, valamint a tagállami megvalósítási költségeknek. Ezzel összefüggésben különös figyelemmel kell lenni azon fajokra – mint a hamis akác (Robinia pseudoacacia) – melyeket elterjedten használnak és jelentős szociális-gazdasági hasznot jelentenek a tagországnak.

A fentiek alapján, Magyarország véleménye a fehérakáccal kapcsolatban az, hogy ez a faj ne kerüljön be az EU listába és a vele gazdálkodás nemzeti joglakotási hatáskörben kell maradjon.

——-

Amennyiben az akác e tiltólistára kerülne, az azt jelentené, hogy sem tartani, se termeszteni, sem forgalomba hozni utána nem lenne szabad. Tekintve, hogy a hazai erdők területben és fakitermelésben közel negyede akác, a listára kerülése az egész magyar erdőgazdálkodás, a vidéken élők, a magyar táj arculata, az e fát feldolgozó hazai faipar, a vele foglalkozó kereskedők számára katasztrofális hatású lenne. A hazai erdők e részét ki kellene irtani, az e termékkel foglalkozást az ipar és kereskedelem terén be kellene szüntetni, ami számtalan munkahely megszűnését is jelentené. A FATÁJ szerkesztőség és a FAGOSZ részéről erősen reméljük, hogy – a fenti hivatalos magyar ellenszavazatot is figyelembe véve – egyetlen olyan hazai szervezet, intézmény, cég, hatóság, személy sem lesz, amely/aki Magyarországról az akác e listára kerülését javasolná, vagy azzal egyetértene, illetve bármely más szervezet, személy ilyen kezdeményezését támogatná. Sőt reméljük, ha bármely hazain kívüli szervezet vagy személy ilyen kezdeményezést tesz, a hazaiak igyekeznek majd azt elhárítani.

Ismereteink szerint a szöveget még nem hirdették ki, ezért még hatályba sem lépett. Ez lehet az oka, hogy az ügy aloldalán a rendelet elfogadásának és elfogadott szövegének még nincs nyoma. Jelen cikkünk aktualitását így a szeptember 29-én megjelent MTI közlemény, illetve a szeptember 30-i Magyar Nemzet cikk (13. oldal) adta.

Amint a fentiekben is szerepelt: a Bizottság fogja megalkotni az EU szinten veszélyes idegenhonos fajok listáját. Az első változat valószínűleg jövő tavasszal vagy nyáron jelenik majd meg. Sajnálatos, hogy az előzetes szakértői anyagban az akác már szerepel, tehát azt kell elérni az említett következmények elkerülése érdekében, hogy a bizottsági listában ez ne így legyen.

Kapcsolódó:

EU az idegenhonos özönfajok ellen FATÁJ 2014-01-02