Megjelent az MVH 184/2014. (XI.21.) számú KÖZLEMÉNYE

Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók!
Megjelent az MVH 184/2014. (XI.21.) számú KÖZLEMÉNYE az EMVA-ból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló 40/2013. (II. 12.) MVH közlemény módosításáról, amelynek rövid összefoglalója az alábbi:
Módosítás indoka
A fiatal erdők állománynevelése intézkedésekhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló 40/2013. (II. 12.) MVH közlemény módosításra kerül a támogatott műveletek megvalósításának határideje miatt. A módosítás indoka, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állománynevelése intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendeletet (továbbiakban: támogatási rendelet) a 8/2014. (XI.19.) MvM rendelet 2014. november 20-ai hatállyal módosította.
I. Módosuló rendelkezések*

1. A 40/2013. (II. 12.) MVH közleménynek a kifizetés igénylésének feltételeiről rendelkező I. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az alábbi szövegrész:
„A támogatási rendelet 10. § (5) bekezdésének értelmében az ügyfél a támogatható műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. október 31-ig köteles megvalósítani.”
az alábbiak szerint módosul:
„A támogatási rendelet 10. § (5) bekezdésének értelmében az ügyfél a támogatható műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2015. január 9-ig köteles megvalósítani.”
2. A 40/2013. (II. 12.) MVH közleménynek a kifizetési kérelem benyújtásáról rendelkező II. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az alábbi szövegrész:
„Jelen közlemény alapján az ügyfél a megvalósított műveletre, erdőrészletenként egy kifizetési kérelmet nyújthat be, a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. november 20-ig.”
az alábbiak szerint módosul:
„Jelen közlemény alapján az ügyfél a megvalósított műveletre, erdőrészletenként egy kifizetési kérelmet nyújthat be, a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2015. január 29-ig.”

II. A közlemény hatálya*
E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadók.
További információk megtalálhatóak www.kormany.hu honlapon, valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központ és a területileg illetékes megyei kirendeltségek ügyfélszolgálatán.
Közlemény az alábbi linken érhető el:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1842014_

A jogszabály elérhetősége:

http://tudas.nak.hu/hu/tberuhazasok/8538-hatarido-valtozasok-a-fiatal-erdok-allomanynevelesehez-nyujtando-tamogatasok-kifizetesenek-igenyleserol-szolo-40-2013-mvh-kozlemeny-modositasaban?tagid=233

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök