Tisztújító Közgyűlés a MEGOSZ-nál

A MEGOSZ 2014. november 21-én tisztújító Közgyűlést tartott. Ennek keretében először a 2014. május 16-án megújított alapszabályunkkal kapcsolatban a Bíróságtól időközben érkezett hiánypótlási felhívásnak megfelelve, szavazott a Közgyűlés a felterjesztendő alapszabály további módosításairól. A módosítások egyrészt érintették a MEGOSZ pártoló és tiszteletbeli tagjaira vonatkozó pontokat, a tagdíjfizetést elmulasztó tagok jogviszonyának felmondásával kapcsolatos ügymenetet, valamint pontosították a törvényes bejegyzett képviseletre vonatkozó szabályokat.

Ezt követően a MEGOSZ tisztújításának keretében elhangzott, hogy a Választási Bizottság Virágh János elnök vezetésével, Áncsán György és Répászky Miklós tagtársaink részvételével előkészítette a választásokat.

A Bizottság elvégezte a jelöltekre vonatkozó adatok összegyűjtését és átadta azt az Elnökségnek. Az elnökség pedig a vonatkozó előírásoknak megfelelően 2014. szeptember 30-ig közzétette azt a MEGOSZ honlapján. A jelöltek valamennyien nyilatkoztak, hogy elfogadják az egyes pozíciókra történő jelölésüket.

A megjelenést követő 8 napon belül a tagok írásban további javaslatot tehettek az új tisztségviselőkre, amelyet az elnökség szintén köteles közzétenni a Szövetség honlapján. Az a jelölés érvényes, amit a tagság legalább 1 %-a írásban támogat. Ilyen utólagos jelölés nem érkezett be a Szövetséghez a megadott határidőig.

A tisztújító Közgyűlés ezt követően megszavazta a MEGOSZ megújult elnökségét és Felügyelő Bizottságát, akiknek mandátuma 2019. május 31-ig szól.

A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének megújult vezetősége a következő:

Tisztség

Név

Elnök: Luzsi József
Ügyvezető elnök: Dr. Sárvári János
Alelnök: Bodor Dezső Károly
Dombóvári Dénes
Dr. Ódor József
Mocz András
Sípos István
Szabó Vendel
Felügyelő Bizottság:
Elnök Könnyű István
Tag Dr. Hegedűs Attila
Tag Mikó Károly

 

A tisztségviselők rövid szakmai életrajza a következő:

Luzsi József: MEGOSZ Kiadványba 002

1978-ban végezte el az erdészeti szakközépiskolát, 1980-ban szerezte meg szaktechnikusi oklevelét. 1978-1998-ig a NEFAG Rt-nél dolgozott. 1995-től a magánszférában dolgozik, elnöke és tulajdonosa az Ártéri Erdőbirtokossági Társulatnak. 1998-tól ügyvezető igazgató, tulajdonos a EXTENZ Kft-nek, valamint az Agrotelek Kft.-nek, melynek fő profilja az erdőgazdálkodás, faanyag kereskedelem, növénytermesztés és állattenyésztés. Részt vett a magánerdő gazdálkodás alapjainak lerakásában, kidolgozásában, jelenleg pedig folyamatos továbbfejlesztésében. 2000 óta erdészeti integrátor, 2001-től a MEGOSZ elnökségi tagja, 2003-tól a MEGOSZ elnöke. Szakmai ars poeticája: mindent megtenni azért, hogy a magán erdőgazdálkodás érdemes és elismert része legyen a magyar mezőgazdaságnak.

Dr. Sárvári János: MEGOSZ Kiadványba 009

Dr. Sárvári János alkalmazotti státuszban dolgozik a MEGOSZ-nál.

1982-ben végzett a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán. Egyetemi doktori címét 1988-ban védte meg a Soproni Egyetemen, majd 2006-ban könyvtáros-informatikus diplomát szerzett az ELTE-ÁITFK Bölcsész karán. 1982-től az Erdészeti Tudományos Intézetnél dokumentátor, majd igazgatási osztályvezető, tudományos titkár, végül főigazgató helyettes. 1998-tól az Országos Erdészeti Egyesület titkára. 2000-től az FH-KAREX Rt. Francia-magyar vegyesvállalat ügyvezető igazgatója. 2003-tól a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének főtitkára, majd 2009-től ügyvezető elnöke. Francia nyelvtudással rendelkezik.

Bodor Dezső Károly BDK kicsi

1979-ben végzett a Soproni Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolában. 1986-ban diplomázott az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán. Az Egyetem elvégzése után a Zirci Bakony Mezőgazdasági Termelő Szövetkezetnél kezdte meg szakmai munkáját. 1990-től másodállásban egyéni vállalkozóként dolgozott, többek között szakirányítási tervezési feladatot is ellátott. 1993-1996 – ig az Állami Erdészeti Szolgálatnál dolgozott, mint erdőfelügyelő. 2000-ben megalapította az IHARTŰ – 2000 Kft-t, amely erdőgazdálkodással foglalkozik.

Dombóvári Dénes MEGOSZ Kiadványba 004

A középiskola befejezését követően 2000-től 2004-ig a Károly Róbert Főiskola mezőgazdasági mérnöki szakán, Erdészeti, vadgazdálkodási és környezetgazdálkodási szakirányon szerez egy időben agrármérnöki diplomát. 2007-ben a Gödöllői Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Karán vadgazdálkodási szakmérnökként végez. 1996-tól családja erdő- és földterületén önálló erdőgazdálkodóként tevékenykedik. A MEGOSZ-nak megalakulásától kezdve tagja. 2003 szeptemberétől alelnöke.

Mocz András MEGOSZ Kiadványba 005

1981-ben középfokú erdész végzettséget szerzett Sopronban a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolában, ezt követően elhelyezkedett a Nyugat-Magyarországi Fakombinát Sárvári Erdészeténél, közben technikusi minősítő vizsgát tett erdészeti ismeretekből. 1991- ben diplomát szerzett a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán.

Jelentős szerepet vállal a MEGOSZ Szövetségében, ahol fő feladata a magán erdőgazdálkodás beindítása, működőképességének javítása, különösen az ország nyugati részén. Munkatársként részt vesz a Magyar Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram kidolgozásában. 2009-től a MEGOSZ egyik alelnöke.

Dr. Ódor József MEGOSZ Kiadványba 003

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán 1984-ben szerzett erdőmérnöki oklevelet, majd 1989-ben Sopronban erdészeti gazdasági szakmérnöki oklevelet. 1992-ben közgazdász oklevelet szerzett a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügyi Szakán. 1997-ben egyetemi doktori fokozatát védte meg az Erdészeti és Faipari Egyetemen.

Szakmai munkáját 1984-ben a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Részvénytársaság Üzemgazdasági Osztályán kezdte. 1994-től a Gemenci Rt. gazdasági vezérigazgató helyettese, 1996-tól megbízott vezérigazgató. 1997-től saját erdészeti szolgáltató és tanácsadó cége a TILIA Kft. ügyvezetőjeként tevékenykedik. A MEGOSZ-nál több mint egy évtizede alelnökként dolgozik, egyik fő feladata a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése, melyben sokat segít angol nyelvtudása.

Sípos István Sípos István

Az Erdészeti Szakközépiskolát 1983-ban fejezte be a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakiskolában. A Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán 1989-ben végzett és szerzett diplomát. Ezt követően Mezőgazdasági-, Környezetvédelmi és Vadgazdálkodási Szakmérnöki képzést szerzett. 1989 től a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Gazdaság nyárjasi erdészeténél kezdte a szakmai munkát, több beosztást követően 2009. május 31-ig itt dolgozott. 2009. júniusától a FANYARKA Erdészeti Kft vezetője, ahol kollégáival teljes körű erdőgazdálkodást végeznek.

Szabó Vendel MEGOSZ Kiadványba 006

1978-ban érettségizett a Róth Gyula Erdészeti Szakközépiskolában, majd 1980-ban erdészeti technikusi minősítő vizsgát tett. 1986-ban erdészeti növényvédő technikusi oklevelet kapott. Szakmai munkáját 1978-ban a Kisalföldi Erdőgazdaság Mosonmagyaróvári Erdészeténél kezdte. 1993-tól vállalkozó erdész. Az erdészeti ágazat teljes vertikumában végzi feladatát. 2000-től erdészeti integrátor. 2009-től a MEGOSZ egyik alelnöke.

Könnyű István Könnyű István

1979-ben végezte el a Szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolát és szerzett erdőgazdálkodási technikusi szakképesítést, majd a Róth Gyula Erdészeti Szakközépiskolában vadgazdálkodási technikusként végzett. 1997-től megalakította családi erdőbirtokossági társulatát, melyben jelenleg is dolgozik. 2004-től 2014-ig a MEGOSZ Felügyelő bizottsági tagjaként tevékenykedett.

Dr. Hegedűs Attila Hegedus_A-1

Egyetemi tanulmányait 1994-ben kezdte meg az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Szakán, 1999-ben szerezte meg erdőmérnöki oklevelét. A doktori tanulmányok megkezdése előtt közel másfél évet dolgozott két erdőgazdaságnál (Északerdő Zrt, Egererdő Zrt.), majd 2002 decemberében megalapítja első vállalkozását, a ForCons Betéti Társaságot. 2005-2014 között a gyakorlati magánerdő erdőgazdálkodás irányába mozdul el, több erdészeti vállalkozásban vezető megbízást kap. Tagja az Országos Erdészeti Egyesületnek, a Veszprémi Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági és Erdészeti Munkabizottságának.

Mikó Károly Mikó Károly

A középiskolát Egerben végezte a Dobó István Erdészeti Szakközép Iskolában, ahol 1980-ban erdésztechnikusi oklevelet, majd 1984-ben Sopronban vadgazdasági technikusi képesítést szerzett. A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság Tudományi Karán 2003-ban Vadgazda mérnöki diplomát kapott, ezt követően 2006-ban a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági karán Vadgazdálkodási szakmérnöki oklevelet szerzett.

Első munkahelye 1978-tól 2002-ig a Mátrai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság volt, ahol gyakornokként, majd vágásvezető erdészként, később kerületvezető erdészként és kerületvezető vadászként tevékenykedett. A privatizáció során saját területekhez jutott, így 2002-től, mint egyéni vállalkozó a magán erdőgazdálkodásban dolgozik.

A MEGOSZ-nak megalakulása óta tagja.

Gratulálunk a megújult elnökségnek és eredményes munkát kívánunk számukra a következő ciklusban a magyar magánerdő gazdálkodás felvirágoztatása érdekében!

MEGOSZ