FONTOS! Sürgős! A 2015. január 01-ével életbe lépett Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel kapcsolatos első tájékoztatás magánerdősök részére

Tisztelt Erdőtulajdonosok, Erdőgazdálkodók!

2015.január elsejétől bevezetésre került az EKÁER / Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer / és ennek következtében közúti fuvarozással járó tevékenységet kizárólag érvényes EKÁER számmal rendelkező adózó folytathat.

A rendelet 2. számú mellékletében meghatározott egyéb kockázatos termékek között szerepelnek a 4401 vámtarifaszámon az energia célú, a 4403 vámtarifaszámon a tovább feldolgozásra alkalmas faanyagok:

4401 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor, és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is
4403 Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is

Emiatt a rendszer alkalmazása – a meghatározott esetekben – a magán erdőtulajdonosokat és gazdálkodókat is jelentős mértékben érinti. Mikor kell, illetve nem kell EKÁER számot kérni?

BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI FUVAROZÁS ESETÉN:

Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó, első belföldi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítés esetén, a 22/E. § (8) bekezdés b)-j) pontjaiban meghatározott adatokat az EKÁER szám megállapítása érdekében a feladó jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz az EKÁER elektronikus felületén, legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig.

Tekintettel arra, hogy a feltételek között szerepel az is, hogy az értékesítés adóköteles legyen, nem kell EKÁER számot kérni a mezőgazdasági termelők olyan értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás esetén, amellyel összefüggésben a termelőt kompenzációs felár illeti meg. Továbbá első adóköteles értékesítés hiányában nem kell EKÁER számot kérni az alanyi adómentes adózó fuvarozással járó belföldi értékesítése esetén sem. Az Art. végfelhasználónak tekinti azt a természetes személyt, aki a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárolja.

Közúton, címre történő közúti fuvarozással járó, első belföldi adóköteles termékértékesítés esetében kell, ha nem történik értékesítés, illetve az Art. szerinti végfelhasználó részére történő értékesítés esetében nem kell EKAER számot kérni.

Külföldi áruforgalom esetén mindig kell EKÁER számot kérni.

 Mellékeljük a vonatkozó jogszabály szövegét, az EKÁER rendszerrel kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket és válaszokat, a további információkat tartalmazó honlap elérhetőségeket és egyéb hasznos tudnivalókat.

A nemzetgazdasági miniszter 51

Általános szabályok

Az Art 2015 jan 1-tőlhatályos rendelkezései

EKÁER 3

ekaer-szám-igénylése2

 

Jogkövetkezmények

kockazatos-termekek-normaszoveg

Mentességek

A fentiekre való tekintettel közúti szállítás előtt tájékozódjanak az érvényes szabályokról!

A MEGOSZ, tagjai érdekeit képviselve, begyűjt minden elérhető információt, állásfoglalásokat kér, és részletes tájékoztatást ad még január végéig, mert a bírságolásra vonatkozó törvényi rendelkezéseket az állami adó- és vámhatóság 2015. február 1-jétől alkalmazza, tehát az EKÁER rendszer bevezetését követően 30 napos türelmi időszak van jelenleg is érvényben, így mulasztási bírság és lefoglalás helyett csak figyelmeztetés alkalmazására kerülhet sor az év első hónapjában.

Kérjük segítse tájékoztató munkánkat azzal, hogy a MEGOSZ Titkárságára (megosz@mail.datanet.hu) megírja tapasztalatait, tanácsait,  javaslatait a rendszer működésével kapcsolatban!

Köszönettel és erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János

ügyvezető elnök