Javaslatok kérése a jövőbeni erdészeti képzési, szaktanácsadási témákra

Tisztelt Területi Szaktanácsadási Központok, Erdészeti Szaktanácsadók,

Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától kapott felkérést és az ahhoz kapcsolódó információkat, amelyben a jövőbeni erdészeti képzési, szaktanácsadási témákra kérnek javaslatokat.

Amennyiben támogatásra érdemes, erdészeti szaktanácsadási, képzési javaslatuk van, kérjük szíveskedjenek megküldeni a mellékelt excel táblában az erdészet fejezetben 2015. január 22-ig a MEGOSZ titkárságára. 

Az alábbi jogszabályokban találhatóak segítségül a jelen szabályozás szerinti képzési, szaktanácsadási lehetőségek:

52/2007 FVM rendelet a szaktanácsadás támogatásáról (ebben találhatók a támogatható szaktanácsadási tématerületek)

139/2008 FVM rendelet a képzések támogatásáról (ebben van a jelenleg támogatható képzések listája)

Amit FONTOS tudni, hogy a támogatott témák (képzés és szaktanácsadás esetében egyaránt) mindegyikének kapcsolódnia kell a VP fókuszterületeinek valamelyikéhez, amelyek az alábbiak:

 Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben

Fókuszterület (1A)

Az innováció, együttműködés és a tudásbázis fejlesztése a vidéki térségekben

Fókuszterület (1B)

A kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság, élelmiszertermelés és az erdészet, valamint a kutatás és az innováció között., beleértve a környezeti menedzsment és teljesítménynövelési célt

Fókuszterület (1C)

Az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban

Prioritás: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése

Fókuszterület (2A)

A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra

Fókuszterület (2B)

Megfelelően képzett gazdálkodók mezőgazdasági ágazatba való belépésének és különösen a generációs megújulásnak az előmozdítása

Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása Fókuszterület (3A)

Az elsődleges termelők versenyképességének növelése az agrár-élelmiszerláncba való jobb integrálásuk által a minőségrendszereken keresztül, mezőgazdasági termékek hozzáadott értéke, helyi piacok és rövid ellátási láncokon keresztül folytatott promóció, termelői csoportok és szakmaközi szervezetek

Fókuszterület (3B)

A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatkezelés és megelőzés támogatása

Prioritás: A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása

Fókuszterület (4A)

A biológiai sokféleségnek többek között a Natura 2000 területeken, a természeti vagy más specifikus kényszerrel bíró területen és a jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás tekintetében történő helyreállítása, megőrzése és erősítése, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása és megőrzése

Fókuszterület (4B)

A vízgazdálkodás javítása, beleértve a trágya és növényvédőszer-kezelést

Fókuszterület (4C)

A talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása

Prioritás: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbon-szegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban

Fókuszterület (5A)

A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása

Fókuszterület (5B)

A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása

Fókuszterület (5C)

A megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése

Fókuszterület (5D)

A mezőgazdaságból származó üvegház gáz és ammónia kibocsátás csökkentése

Fókuszterület (5E)

A szén megőrzésének és megkötésének előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdészetben

Prioritás: A társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

Fókuszterület (6A)

A diverzifikálás, a kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtés megkönnyítése

Fókuszterület (6B)

A helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben

Fókuszterület (6C)

Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használatuk előmozdítása, és minőségük javítása a vidéki térségekben

 

Szíves segítségüket előre is köszönjük!

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Sárvári János

ügyvezető elnök

 

Melléklet Javasolt képzési és szaktanácsadási témakörök_sablon