Itt vannak az erdészeti támogatások – Az idei egységes kérelem benyújtásának szabályai

bonsaiMegismerhetik a gazdálkodók az idei évben egységes kérelemben benyújtható EMVA támogatási és kifizetési kérelmek csoportját, valamint a benyújtás körülményeit, feltételeit és előírásait is.

A Magyar Közlönyben ugyanis már elérhető a 2015. évi agrár-vidékfejlesztési célú támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának feltételeiről szóló,17/2015. (III. 30.) MvM-rendelet.

Az eltérő forrású támogatásokhoz kapcsolódó támogatási, illetve kifizetési kérelmet ugyanazon „egységes kérelem” keretében kell benyújtani. A rendelet szoros összefüggésben áll a Földművelésügyi Minisztérium által jegyzett, a 2015. évi támogatások igénybevételének egységes eljárási szabályairól szóló EMGA-rendelettel, hiszen rendkívül fontos, hogy azonos kérelemhez azonos eljárási szabályok tartoznak.

A rendelet segít a pontos, hibáktól mentes kérelembenyújtásban. Így a gazdálkodóknak nem kell szembenézniük az esetleges hibák következményeivel, a támogatás részleges vagy akár teljes elvesztésének veszélyével.

Az egységes kérelem kifizetési kérelemnek minősül az alábbi jogcímeknél:

Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás
Erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás
Ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatás
Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás
Évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás
Agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás
Agrár-környezetgazdálkodási támogatás
Erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás
Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás
Kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatás
Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatás
Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatás
Erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás
Erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás

Az egységes kérelem támogatási és kifizetési kérelemnek minősül a következő jogcímek esetében:

Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.
Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.
Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.

(Földművelésügyi Minisztérium)