FONTOS! Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló rendelet

Tisztelt Magánerdő Gazdálkodók!

Korábban már felhívtuk a figyelmet a */szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló rendeletre/*, de célszerű azt részletesebben is átnézni, amihez az alábbi leírással igyekszünk segítséget nyújtani:
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 41/2015. (III.20.) számú közleménye (mellékelve) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatás igénybevételének részletes rendjéről szól.
A közlemény 3. pontja c.) bekezdése foglalkozik az erdővel:
*3. A támogatás igénybevételére jogosult személyek *

*c.) az erdőgazdálkodó, ha: *

−az erdészeti hatóság az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény alapján erdőgazdálkodói nyilvántartásba vette;

−legalább 1 hektár üzemi területtel (erdőterület) rendelkezik az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján.

*A támogatás nem vehető igénybe olyan ügyfél esetében, aki *

-bejegyzett szaktanácsadó;

-TSzK.

Nem támogatható az olyan TSzK-val kötött szolgáltatási szerződésen alapuló támogatási kérelem, amely 40.000 Ft-ot – erdőgazdálkodó ügyfél esetében 20.000 Ft-ot – el nem érő összegű támogatás igénylésére irányul.

*4. Az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtásának követelményei az ügyfél személyével szemben *

a. az ügyfélnek eleget kell tennie az MVH eljárási tv.-ben, a Vhr.-ben és a támogatási rendeletben foglaltaknak;

b. amennyiben az ügyfél nem természetes személy, úgy nem állhat csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt;

c. az ügyfél nem állhat a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, ÚMVP, a Halászati Operatív Program, illetve a Nemzeti Diverzifikációs Program bármely intézkedése keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt;

d. nem nyújtható támogatás azon ügyfelek részére, akik nem felelnek meg az államháztartásról szóló törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.

*Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztrációs folyamat időigényes, ezért mielőbb gondoskodjon az Ügyfélkapus regisztrációról, abban az esetben, ha még nem rendelkezik vele*.

Kérjük, minél többen vegyék igénybe a szaktanácsadási támogatásokat!

Erdészüdvözlettel:

Duska József
MEGOSZ