Május 5-étől hatályos a Vadászati törvény módosítása

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

Több pontban lépnek életbe változások a jogszabályban

A Vtv.-t módosító törvény a Magyar Közlöny 2015. április 27-én, hétfőn kiadott 58. számában jelent meg. Ennek értelmében 2016. február 29-éig meghosszabbították a körzeti vadgazdálkodási terveket, nem kötelező a 10 ezer hektárnál nagyobb és a különleges rendeltetésű vadászterületeken a felsőfokú végzettségű hivatásos vadász alkalmazása és a vad és gépjármű ütközések tekintetében visszaállt a jelenlegi Ptk. előtti rend.

A jogszabály-módosítást április közepén szavazta meg a parlament és a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

A változások:

A Vtv. 42. §-a kiegészül a (2) ponttal:

42. § (1) A körzeti vadgazdálkodási terv az e törvényben foglalt célok megvalósítását szolgáló tíz évre szóló hosszú távú vadgazdálkodási előírás.

(2) Az e törvény hatálybalépését követően első alkalommal jóváhagyott körzeti vadgazdálkodási terv 2016. február 29-ig szóló hosszú távú vadgazdálkodási előírás.

Az 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A vadászati hatóság, amennyiben a vad és élőhelyének szakszerű védelme ezt különösen indokolttá teszi, felsőfokú végzettségű hivatásos vadász igénybevételét is előírhatja.

(a korábbi (4) bekezdés így szólt: (4) A vadászati hatóság, amennyiben a vad és élőhelyének szakszerű védelme ezt különösen indokolttá teszi, felsőfokú végzettségű hivatásos vadász igénybevételét is előírhatja, míg tízezer hektárt meghaladó vagy különleges rendeltetésű vadászterület esetén felsőfokú végzettségű hivatásos vadász igénybevétele kötelező.)

75/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A jogosult a vadászható állat által okozott kárért való felelősség Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályai alapján köteles a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a vadászatra jogosult ellenőrzési körén kívül eső oknak a vadászati jog gyakorlásán és a vadgazdálkodási tevékenység folytatásán kívül eső okot kell tekinteni.

(2) A vadászható állat által okozott kárért való (1) bekezdés szerinti felelősség és a fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség találkozása esetén a Polgári Törvénykönyvnek a veszélyes üzemek találkozására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

(a korábbi 75/A. § így szólt: A jogosult a vadászható állat által okozott kárért való felelősség Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályai alapján köteles a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt megtéríteni.)

A Magyar Közlöny a változásokat tartalmazó száma letölthető innen.

Forrás: OMVK Sajtóközlemény

Erdészüdvözlettel:

Duska József

MEGOSZ