A Duna-Tisza közi hátság vízkészlet gazdálkodással kapcsolatos koncepció és tanulmány véleményezése

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

A címben szereplő tanulmányt társadalmi vitára bocsájtották, amely 2015. május végéig tart. Kérjük, akiknek a leírtakkal kapcsolatos véleménye, javaslata van azok az oko-rt@oko-rt.hu címre küldjék el azt legkésőbb 2015. május 31-ig!

Az előzmények részletei:
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) megbízásából készül a „Vízkészletgazdálkodási projekt elkészítése a Duna-Tisza közi hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében – Stratégiai koncepció, előzetes megvalósíthatósági tanulmány, továbbá elvi vízjogi engedélyes tervek készítése” (KEOP-7.9.0/12-2013-0011) tárgyú dokumentáció.

Az Európai Unió 2001/42. sz. Irányelve („Bizonyos tervek és programok környezeti hatásainak vizsgálatáról”) és ennek honosítását jelentő 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet („Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról”) alapján a Stratégiai Koncepció környezeti szempontú értékelését (hazai szóhasználattal a stratégiai környezeti vizsgálatát) is el kell végezni. Ezt a munkát a Konzorcium megbízásából az ÖKO Zrt. végzi. A Megbízó OVF felhatalmazta az ÖKO Zrt-t, hogy nevében a Környezeti Vizsgálat egyeztetési feladataiban eljárjon.

A stratégiai környezeti vizsgálatot (SKV) a jogszabályok értelmében társadalmasítani is kell, illetve az érintett hatóságoknak is be kell mutatni. Ez a folyamat a tematika készítésével, annak egyeztetésével 2014-2015 fordulóján indult el. Az első egyeztetés során, az SKV tematika kapcsán számos véleményt kaptunk mind a hatóságoktól, mind az érintettektől. A releváns, az SKV-ra vonatkozó véleményeket a környezeti értékelés során igyekeztünk a munkába beépíteni. 2014 végén elkészült a Koncepció első változata, majd 2015 márciusára a Megbízóval egyeztetett változat is. A környezeti értékelés a tavaly decemberi változat vizsgálatával indult, de figyelembe vette az időközi módosításokat.

Az elkészült stratégiai környezeti vizsgálatot a jogszabályoknak megfelelően 2015. május 1. és május 31. között az ÖKO Zrt. honlapján http://oko-zrt.eu/ lehet megtekinteni. (Az anyag nagy terjedelme miatt interneten nem továbbítható, ezért kérjük, hogy a ‘Letölthető dokumentumok’ között Homokhátság SKV néven a dokumentum mindkét részét, illetve ennek mellékleteit áttekinteni szíveskedjék.)

Véleményük fontos, azt a környezeti értékelés véglegesítése során igyekszünk figyelembe venni.

Segítségét előre is köszönjük.
Budapest, 2015. április 30.

Dr. Ress Sándor
elnök-vezérigazgató