Ezen a héten még pályázhatnak a Natura 2000 erdőterületeken gazdálkodók!

Hogyan vehető igénybe a magánerdős Natura kompenzációs támogatás?
A Natura 2000 rendelet [41/2012.(IV.27.) VM rendelet] értelmében a támogatás igénybevételére minden olyan magánerdő gazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott erdőtervvel (benyújtott erdőterv kérelemmel), gazdasága teljes területén betartja a kölcsönös megfeleltetés előírásait és megadott időn belül egy alkalommal részt vesz a Natura-2000 erdőterületen gazdálkodók részére szervezett képzések valamelyikén. A legkisebb támogatható terület 1 hektár. A támogatás területalapon, egyszerű módon, az egységes kérelmekkel együtt, vagyis minden év május 15-ig (!) igényelhető. Ugyanakkor ez az időpont majdnem 1 hónappal, (június 9-ig) meghosszabbítható, mivel ekkor is befogadják az erre irányuló kérelmeket, igaz, hogy egyre csökkenő (1 % csökkenés munkanaponként) támogatási hányaddal. Továbbá, aki május 15-ig benyújtja az egységes kérelmet, az május végéig szankciómentesen módosíthatja az abban foglalt adatokat. A támogatás mértéke az adott Natura erdőterület faállománya korától és fafajától függően mintegy 12 – 70 ezer Ft/ha/év (40-230 EUR/ha/év) között változik az érintett erdők korának és fafaj összetételének függvényében. Kérjük, hogy mindenki terjessze ennek a lehetőségnek a hírét, hiszen az itt felhasználható keret 2014-20 között meghaladja a 25 milliárd (!) forintot, ami rendkívül nagy összeg a magyar magánerdő gazdálkodás újkori történetében!
Mi a teendő, ha erdő-Natura támogatást szeretnék igénybe venni?
1. Ha meg akarja tudni, hogy van-e naturás erdőrészlete, akkor a községhatár és a helyrajzi szám ismeretében ellenőrizheti az alábbi, a jogszabály mellékletében felsorolt helyrajzi számok listája alapján a következő linken: http://natura.2000.hu/doc/14_2010_kvvm.pdf

2. Amennyiben van támogatható naturás erdőterülete, de még nem bejelentett erdőgazdálkodó (nem működő magánerdő), akkor ezt a bejelentést a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságánál minél előbb meg kell tenni előzetes telefonos időpont egyeztetéssel. Az Erdészeti Igazgatóságok országos listája az elérhetőségekkel itt található: https://www.nebih.gov.hu/elerhetosegek

3. Amennyiben van bejelentett erdőgazdálkodó az adott erdőre vonatkozóan, akkor szintén az illetékes erdészeti igazgatóság megkeresésével ellenőrizhetjük, hogy van-e az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőterv. Ha nincs, akkor haladéktalanul kérelmezni kell az erdőrészletre vonatkozóan az erdőterv készítését az erdészeti hatóságtól (illetékes erdészeti igazgatóságtól), csak ezután nyújtható be támogatási kérelem.

4. Ezt követően a kizárólag elektronikus formában beadható egységes kérelem elkészítése miatt célszerű segítséget kérni a legközelebbi falugazdásztól, agrárkamarai tanácsadótól vagy erdészeti szakirányítótól a lakóhelyünk közelében, aki segít a támogatási kérelem benyújtásában. Az elérhetőségük az alábbi linken található: http://www.nak.hu/hu/kamara/ugyfelszolgalati-irodak
Azoknak is érdemes hivatalosan megkezdeni területükön az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételt, akik az elhúzódó adminisztráció miatt esetleg idén már nem tudják benyújtani kérelmüket, mert a támogatások lehívására a következő években is lesz lehetőség.