Változnak a jogszerű földhasználat szabályai !

Változnak a jogszerű földhasználat szabályai !

A Kormány támogatja Font Sándor (Fidesz) országgyűlési képviselő azon törvényjavaslatát, amely a jogszerű földhasználatot kívánja újraszabályozni oly módon, hogy a gazdák még egyszerűbben juthassanak hozzá a támogatásokhoz.

Az MVH eljárási törvény módosítására benyújtott javaslat célja, hogy a jogszerű földhasználati kategóriákat hozzáigazítsa az időközben megjelent földforgalmi törvény által használt kategóriákhoz, továbbá kijavítsa a gyakorlati végrehajtás során azonosított hibákat, ugyanakkor megtartva az eredeti szabályozás bevált elemeit (pl.: igazolás sorrendje, családi gazdaság közös földhasználata stb.) A tervezet fontos rendelkezése, hogy a haszonbérleti szerződés mellett további földhasználati szerződéstípusokat is külön földhasználat igazolásra alkalmas szerződés típusként nevesít, tehát az ilyen szerződések is elfogadhatóak önmagukban is, földhasználati-nyilvántartásba történő bejegyzés nélkül, sőt földhasználónak tekinti az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, illetve a haszonélvező, a használó mellett magát a tulajdonost is.


A módosítás jelentős újítása, hogy az osztatlan közös tulajdonú földterületek esetén a tulajdoni hányadot meghaladó mértékű használat esetén a használat tényét alátámasztó gazdálkodási napló is földhasználatot igazoló okiratként szolgálhat, feltéve hogy rendelkezik a használó a tulajdoni hányadát meghaladó terület használatára jogosító írásbeli megállapodással, valamint, hogy a jogszerű földhasználók közeli hozzátartozóit is jogszerű földhasználóként ismeri el. A módosítást már a 2015. évben benyújtott egységes kérelmekre induló eljárásokban is alkalmazni szükséges.

A javaslat teljes szövege az alábbi linken érhető el:

Törvényjavaslat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról

 (Forrás: MTI)

Erdészüdvözlettel:

Duska József

programfelelős