A vadgazdálkodási törvény koncepciója véleményezési határidejének meghosszabbítása július 03-ig!

Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók!

A Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) két héttel meghosszabbítja a vadgazdálkodási törvény koncepciójának véleményezési határidejét és egyúttal társadalmi vitára bocsájtja a vadgazdálkodási tájegységek tervezett lehatárolását is július 3-ig.

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/allami-foldekert-feleleos-allamtitkarsag/hirek/meg-ket-hetig-velemenyezheto-a-vadgazdalkodasi-torveny-koncepcioja

Az Állami Földekért Felelős Államtitkárság május 21-én mutatta be az új vadgazdálkodási törvény koncepcióját:

http://www.kormany.hu/download/a/9a/50000/A%20vadgazd%C3%A1lkod%C3%A1si%20t%C3%B6rv%C3%A9ny%20koncepci%C3%B3ja.pdf

Az elmúlt egy hónapban több mint százoldalnyi hozzászólás érkezett be számos szervezettől és állampolgártól, ezért döntött a minisztérium a határidő meghosszabbításáról.

A vadgazdálkodási tájegységek tervezett lehatárolását a minisztérium fenntartásában működő Országos Vadgazdálkodási Adattár a vadászatra jogosultak több éves adatszolgáltatásai alapján, statisztikai módszerek mentén végezte, az Országos Vadgazdálkodási Tanács 2015. február 24-i ülésén elfogadottak szerint.

A tájegységek kialakítása és határaik alkalmazkodnak a vadgazdálkodás elmúlt üzemtervi ciklusában bekövetkezett állománydinamikai változásokhoz, a vad élőhelyéhez és annak változásaihoz, a trófeabírálati eredményekhez, összességében a vadfajok számára jól körülhatárolható vadgazdálkodási-szakmai irányokhoz. A tájegységek határainak végleges kialakítása, a vadgazdálkodási törvény koncepciójában megfogalmazottak szerint, a területi vadgazdálkodási tanácsok véleménye alapján történik meg. Ezért a minisztérium a tervezetet a társadalmi vita lezárását követően véleményezésre eljuttatja az illetékes területi tanácsoknak.

Kérem, hogy a mellékelt koncepcióval és különösen a tájegységi lehatárolások tekintetében szakmai észrevételeiket az Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály e-mail címére (evgf@fm.gov.hu<mailto:evgf@fm.gov.hu>) szíveskedjenek legkésőbb 2015. július 3-ig megküldeni.

A fenti minisztériumi hír alapján kérjük, hogy a magánerdő tulajdonosok és gazdálkodók a megadott e-mail címre küldjék meg észrevételeiket és javaslataikat.

Kérjük, véleményükről a MEGOSZ titkárságát is szíveskedjenek tájékoztatni egy másolat megküldésével.

Köszönettel és erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János

ügyvezető elnök