EMVA agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosítása

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

Az alábbiakban adunk tájékoztatást az EMVA agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról, kiemelve az erdészeti ágazatot érintő változásokat:

Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosítása

11. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet] „Záró rendelkezések” alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki: „11/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.” 12. § A 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdésében a „május 15-ig megvalósul” szövegrész helyébe az „az egységes kérelem benyújtásának határidejéig megvalósul” szöveg lép.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet módosítása

20. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet] „Záró rendelkezések” alcíme a következő 14/B. §-sal egészül ki: „14/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 6. § (1) bekezdését, 10. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.” 21. § A 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet a) 6. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletben foglalt táblázat B:7 mezőjében a „második év május 15-éig” szövegrész helyébe a „második évben, az egységes kérelem benyújtásának határidejéig” szöveg, b) 10. § (1) bekezdésében a „május 15-ig” szövegrész helyébe az „az annak benyújtására meghatározott határidőben” szöveg lép.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

28. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet] „Záró rendelkezések” alcíme a következő 27/E. §-sal egészül ki: „27/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásábanmegvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (2), (4) és (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.” 29. § A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet a) 9. § (4) bekezdésében a „benyújtási évének június 9-i állapota alapján” szövegrész helyébe az „az adott évi kérelembenyújtási időszak – jogvesztő hatállyal bíró – utolsó napja szerinti állapot alapján” szöveg, b) 9. § (5) bekezdésében a „kormányhivatal erdészeti hatóságához” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg lép. 30. § Hatályát veszti a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdésében a „ , május 15-ig” szövegrész.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

31. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet] a következő 15/B. §-sal egészül ki: „15/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (3) és (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.” 32. § A 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet a) 9. § (3) bekezdésében a „május 15-ig” szövegrész helyébe az „az annak benyújtására meghatározott határidőben” szöveg, b) 9. § (5) bekezdésében a „benyújtási évének június 9-ei állapota” szövegrész helyébe az „az adott évi kérelembenyújtási időszak – jogvesztő hatállyal bíró – utolsó napja szerinti állapota” szöveg lép.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

80. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet] „13. Záró rendelkezés” alcíme a következő 13/B. §-sal egészül ki: „13/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (6) bekezdését és 10. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.” 81. § A 66/2013. (VII. 29.) FVM rendelet a) 8. § (6) bekezdésében az „a kérelem benyújtása szerinti év június 9-i állapota szerint” szövegrész helyébe az „az adott évi kérelembenyújtási időszak – jogvesztő hatállyal bíró – utolsó napja szerinti állapot alapján” szöveg, b) 10. § (3) bekezdésében az „A helyszíni ellenőrzés során” szövegrész helyébe az „Az adminisztratív és helyszíni ellenőrzés során” szöveg lép.

(Forrás: NAK, OEE)

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János

ügyvezető elnök