A Földművelésügyi Minisztérium Állami Földekért felelős Helyettes Államtitkárságának közleménye a Magyarország Vidékfejlesztési Program 2014-2020 elfogadásáról

Az erdészeti ágazat jelentőségének elismerését jelzi, hogy az előző vidékfejlesztési ciklusban rendelkezésre álló forrásnál is nagyobb összeg áll rendelkezésre a 2014-2020-as időszakban erdészeti fejlesztésekre az augusztus 10-én elfogadott Magyarország Vidékfejlesztési Programban.
A minisztérium az ágazat legfontosabb területeinek kiegyenlített fejlesztése mellett érvelt, amelyet a Kormány és ezt követően az Európai Unió is elfogadott. Az előző ciklushoz képest a program számos egyszerűsítést, újítást és bővített támogatási lehetőséget tartalmaz.
Az erdőtelepítés intézkedésnél 5 célállomány típus lesz a 101 helyett, ráadásul a SAPS támogatás is megmarad egy ideig. A faipari célú faültetvények telepítésével célzottan a minőségi, magasabb értékű fatermékek előállítását szolgáló alapanyag termelést szeretnénk elősegíteni. Nyilvánvalóvá vált, hogy a klimatikus változások következtében nem lehet mindenhol erdőt telepíteni. Ugyanakkor Európa szerte egyre nagyobb népszerűségnek örvend az agrárerdészeti rendszerek létrehozása, amelyek a mezőgazdasági és erdészeti kultúrák egyesítését jelentik, ezzel a termelés sokféleségét, nagyobb biztonságát hivatott szolgálni.
Az erdőtelepítés mellett azonban a források meghatározó részét a már meglévő erdőkre kell fordítani, azokat mindenekelőtt fel kell készíteni a klímaváltozásra. Az erdőkárok megelőzésére, a már bekövetkezett károk helyreállítására továbbra is nagy hangsúly kerül, de az erdők védelmi, közjóléti és gazdasági szolgáltatásainak növelésére külön-külön is célzott támogatási lehetőségek indulnak. Az erdészeti genetikai erőforrások megőrzésének támogatása és javítása eddig hiányzó intézkedés, újonnan kerül bevezetésre. Az erdőgazdálkodás műszaki színvonalának javítása, az erdei fa faipari felhasználásra való előkészítése, valamint az erdei termékek gyűjtése, tárolása érdekében megfelelő beruházásokra, gépekre nemcsak erdőgazdálkodók, hanem vidéki kis és közepes vállalkozások is pályázhatnak majd. Ezzel a kitermelt, gyűjtött erdei termékek legszélesebb körének minél magasabb szinten történő feldolgozását, a hozzáadott érték növelését kívánjuk elérni. A hazai magán erdőgazdálkodás az uniós természetvédelmi elvárásokat a Natura 2000 területeken továbbra is magas szinten teljesíti, így a hatósági előírások kompenzációját uniós forrásból biztosítani kell továbbra is. A hazai erdőkkel szemben is egyre többféle környezetvédelmi elvárás jelenik meg, amelyek önkéntes teljesítése esetén az erdő-környezetvédelmi program támogatásai közül lehet majd választani, jelentős egyszerűsítések mellett.
Az erdészeti intézkedésekkel kapcsolatban az egyik legfontosabb elvárásként fogalmaztuk meg, hogy minél több erdőgazdálkodó, erdőgazdálkodással kapcsolatos vállalkozás részesüljön belőlük, minél egyenletesebb területi lefedettséget biztosítsunk az ország eltérő adottságú erdeiben és ezekkel együttesen a vidéki foglalkoztatást, a helyben élők megélhetését minél szélesebb körben támogassuk.
A pályázati felhívások előkészítésével kapcsolatban a Földművelésügyi Minisztérium továbbra is szorosan együttműködik a Miniszterelnökséggel, és mindent megtesz az erdészeti pályázatok mielőbbi sikeres megnyitása érdekében.

A Magyar Vidékfejlesztési Program VP-2014-2020. programot augusztus elején fogadta el az EU. Ennek erdőgazdálkodásra vonatkozó részei az alábbiak