A nemzeti erdőtelepítések és erdőfelújítások determinációjának igénybevételi lehetősége! Az erdőtelepítések vonatkozásában utoljára lehet igényelni a támogatást!

FIGYELEM! FONTOS!
A nemzeti erdőtelepítések és erdőfelújítások determinációjának igénybevételi lehetősége!
Az erdőtelepítések vonatkozásában utoljára lehet igényelni a támogatást!

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 2016. évre Erdőfelújítás előirányzaton 131,4 millió forint, Erdőtelepítés, szerkezet-átalakítás, fásítás előirányzaton 176,3 millió forint került jóváhagyásra.
A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2016. május 31-én hatályát veszti a Rendelet 3. §-a alapján. Ez azt jelenti, hogy a 2004. május 31. előtt megkezdett erdőtelepítések után jelentkező jogszerű támogatási igények további teljesítésére már nem lesz mód.
Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendeletben nincs hatályvesztésre vonatkozó megkötés, de kívánatos lenne az erdőfelújítások kapcsán is a támogatások mielőbbi kifuttatása.
Az erdészeti hatóságok az erdősítések műszaki átvételét az erdőtelepítésre vonatkozóan szeptember 20-ig, az erdőfelújításokra vonatkozóan október 15-ig befejezik. A befejezett erdősítésekre kiadják a határozatot, mely szükséges ahhoz, hogy a támogatási kérelmet az erdőgazdálkodók be tudják nyújtani.

Az említett két támogatási rendelet alapján a támogatási kérelmet az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság részére postai úton a rendelet melléklete szerinti adatlapon kell benyújtani évente a november 15-től december 15-ig terjedő időszakban. Egy erdőgazdálkodó egy kérelembenyújtási időszakban – kivéve a forrás hiány miatt elutasított kérelmet – csak egy kérelmet nyújthat be az illetékes erdészeti hatósághoz.

Azt szeretnénk, ha a két előirányzatból a lehető legtöbb támogatási igény kifizetése valósulna meg 2016. év első félévében. Ehhez azonban arra van szükség, hogy minél több erdőgazdálkodó nyújtsa be jogos kérelmét. Tekintettel arra, hogy egyik rendeletben sincs olyan kitétel, hogy támogatási kérelmet csak a befejezés évében lehet benyújtani, így javasoljuk, hogy azok is nyújtsák be kérelmüket, akik eddig ezt még nem tették meg (elfelejtették, esetleg a kis összeg miatt nem tartották fontosnak).
A rendelkezésre álló 2010. évi (MGSZH) adatokból arra lehet következtetni, hogy az utóbbi évek kifizetése mindig kevesebb volt, mint amennyi lehetett volna.

Az előirányzatok teljes felhasználása érdekében felhívjuk az erdőgazdálkodók és a szakirányítók figyelmét arra, hogy a befejezett erdősítések kapcsán a támogatási kérelmet a november 15. és december 15. közötti időszakban nyújtsák be, ez különösen az erdőtelepítéseknél fontos!

Erdészüdvözlettel:
Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök