Tájékoztatás a magánerdős közfoglalkoztatási program jövő évi lehetőségeiről

Tisztelt Magánerdős Közfoglalkoztatók!
A hozzánk eljuttatott információk és a magánerdős közfoglalkoztatók részéről érkezett visszajelzések alapján a MEGOSZ tájékozódott a magánerdős közfoglalkoztatási program jövő évi lehetőségeiről és kilátásairól. A hír sajnos igaznak bizonyult, miszerint a magánerdős közfoglalkoztatás 2016-ban kikerül az országos programok közül. Ennek okául a Belügyminisztérium elsősorban a magánerdős közfoglalkoztatási programok ellenőrzéseinek negatív tapasztalatait jelölte meg. Tudomásunk szerint 4 esetben született negatív megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyv.
A MEGOSZ nemcsak saját hatáskörében eljárva, de a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segítségét is kérve kezdeményezte a magánerdő számára hátrányos döntés megváltoztatását, azonban érveinket a Belügyminisztérium nem fogadta el. Ugyanakkor mindenféleképpen pozitív elmozdulást sikerült elérnünk abban a vonatkozásban, hogy a magánerdősök számára 2016-ban is biztosított lesz a munkabér- és járulékainak támogatása a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kerestében. Leszögezhető az is, hogy a támogatható költségek köre és a támogatás mértéke az országos közfoglalkoztatási programok és a hosszabb időtartamú programok esetében közel azonos, vagyis reményeink szerint a magánerdő gazdálkodók nem járnak rosszabbul a változással. Rendkívül fontos aláhúzni azt, hogy a források biztosítása során a Belügyminisztérium a jövő évben a magánerdő gazdálkodók támogatására célzott pénzügyi keretet határoz meg a Kormányhivatalok részére, amelyet ezen közfoglalkoztatói kör támogatására kell fordítaniuk. Ez a keret pedig a jogszabályi lehetőségek között nyújtható legmagasabb támogatási intenzitás alapján kerül meghatározásra.
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében nyújtott támogatás mértéke a bérköltség 100 %-áig terjedhet, a közvetlen költség, valamint a program megvalósításához szükséges anyagköltség elszámolható összesített mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát. Az anyagköltség keretében nagy értékű tárgyi eszközök elszámolására azonban nincs lehetőség, mivel ebben a formában nem cél a beruházási jellegű programok támogatása. További fontos szabály, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás esetén szolgáltatásvásárlás elszámolására a jogszabály nem ad lehetőséget, szervezési költség úgyszintén nem számolható el.
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnál a benyújtott kérelmekről nem minisztériumi szinten, hanem helyben, a járási hivatalban születik majd döntés, ami reményeink szerint az eljárást egyszerűsíti és gyorsítja, hasonlóan ezen a szinten valósulnak majd meg az ellenőrzések is.
A MEGOSZ eddig is mindent megtett a magánerdős közfoglalkoztatás megindításáért és megtesz folyamatosan növekvő működtetéséért. Talán nem sokan tudják, hogy az elmúlt 4 évben a magánerdő gazdálkodók ezen a címen 6,2 milliárd forint támogatást vehettek igénybe és ugyanezen időszak alatt a magánerdős közfoglalkoztatók, illetve közfoglalkoztatottak száma megtízszereződött. Ma már mintegy 167 közfoglalkoztató több mint 1600 főnek nyújt ennek a programnak a keretében munkalehetőséget.
Annak érdekében, hogy a magánerdős közfoglalkoztatókat időben tájékoztassunk valamennyi részletkérdésről a MEGOSZ előreláthatólag 2016. január 11-13. között egynapos rendezvényt szervez számukra, amelynek során az eddigi ellenőrzések tapasztalatairól, a megoldásukra teendő lépésekről, a 2016. évi közfoglalkoztatás legfontosabb feltételeiről és a pályázatok kiírásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról tartanak tájékoztatást és konzultációt a BM illetékes szakemberei. A rendezvény meghívóját valamennyi magánerdős közfoglalkoztatónak postai úton küldjük meg, reményeink szerint még a karácsonyi ünnepek előtt.
Reméljük, hogy ezzel is hozzájárulhatunk a magánerdős közfoglalkoztatás országos programokba való visszakerüléséhez és további töretlen fejlődéséhez!

Erdészüdvözlettel:
Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök