FONTOS! SÜRGŐS! MÁR BENYÚJTHATÓK A 2016. ÉVI MAGÁNERDŐS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK KÉRELMEI!

Tisztelt Magánerdős Közfoglalkoztatók!

Örömmel jelezzük, hogy megnyílt a lehetőség az idei magánerdős közfoglalkoztatási program kérelmeinek benyújtására. Az alábbi információkat a Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályától sikerült beszereznünk, de az eljárásrend és az alkalmazott nyomtatványok minden valószínűség szerint országosan, valamennyi megyében egységesek lesznek.
A 2016. évben a magán erdőgazdálkodók közfoglalkoztatási programja tehát a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében valósul meg.
A „kérelem” dokumentumot és kötelezően előírt mellékleteit (munkaerőigények, köztartozás mentesség, aláírási címpéldány stb. lásd. melléklet) a székhely/telephely szerint illetékes járási foglalkoztatási osztályra (munkaügyi kirendeltség) szíveskedjenek benyújtani.
A támogatáshoz szükséges forrásokat a Belügyminisztérium a megyei foglalkoztatási főosztályoknak leosztotta.
Felhívjuk szíves figyelmüket az alábbiakra:
– korábban jelzett létszám foglalkoztatását 2016.március 1. napja és 2017. február 28. napja közötti időszakban valósíthatják meg,
– az országos programnál megszokott átlaglétszám tartásának kötelezettségével szemben a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás során a kérelemben megjelölt létszámot kell foglalkoztatni. Nagyobb létszám foglalkoztatására nincs lehetőség! A közvetlen költség 20%-os arányát pedig a ténylegesen jogviszonyban állók bérköltségéhez megállapított támogatás összegéhez kell viszonyítani. Tehát nem a támogatási szerződésben megállapított bérköltség 20%-a használható fel a közvetlen költségekre, hanem a ténylegesen jogviszonyba állók bérköltségének 20%-a! Ha nem sikerül az igényelt létszámot feltölteni, akkor az csökkenti a közvetlen költségekre felhasználható támogatás mértékét.
Ennek megfelelően:
– a) ha az utolsó elszámolással elszámolni tervezett közvetlen költség a korábban elszámolt közvetlen költségekkel együtt meghaladja a ténylegesen jogviszonyban állók bérköltségéhez megállapított (utolsó elszámolással együtt) támogatás 20%-át, akkor
– az utolsó hónapban elszámolni tervezett közvetlen költséget, vagy azoknak egy részét nem lehet elszámolni;
– ha a kifizetett közvetlen költség az utolsó havi elszámolás nélkül is meghaladja a megállapított bérköltség-támogatás 20%-át, akkor a különbséget érvényesíteni kell az utolsó havi közvetlen költség támogatásból, ha ez nem lehetséges, akkor vissza kell követelni a jogosulatlanul kifizetett összeget;
b) ha az utolsó elszámolással elszámolni tervezett közvetlen költség a korábban elszámolt közvetlen költségekkel együtt a megállapított (utolsó elszámolással együtt) bérköltség-támogatás 20%-át nem haladja meg, akkor azt el lehet számolni;
c) ha utólag a bérköltség-támogatás korrekciójára kerül sor, az arányok változása miatt vizsgálni kell a bérköltség-támogatás, valamint a kifizetett közvetlen költség arányát. Amennyiben szükséges, vissza kell követelni.
Az országos programtól eltérően a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban engedélyezett a program megvalósításához szükséges anyagköltség elszámolása is.
A kérelem dokumentumot, a csatolandó iratok körét, és a számolási segédtáblát jelen levelünkhöz csatolva megküldjük további szíves felhasználásra. A dokumentumok kitöltésével kapcsolatban és egyéb kérdésekben kérjük, forduljanak az illetékes járási foglalkoztatási osztályhoz.

kérelem, csatolandó dokumentumok

Számolási segédlet OKP 20150903

Remélhetőleg a megyei, vagy járási foglalkoztatási osztályok (munkaügyi kirendeltségek) közvetlenül is megkeresik majd a tavalyi programban sikeresen résztvevő közfoglalkoztatókat.
Sikeres kérelembenyújtást kívánva, erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János
ügyvezető elnök
MEGOSZ