Megjelentek és letölthetőek a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága oldaláról az EUTR nyomtatványok és segédletek.

 Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

A 2016. július 1-től hatályba lépő új szabályozás értelmében már csak nyomdai úton, vagy nyomtatvány kitöltő programmal előállított és megfelelően kitöltött nyomtatványokkal lehet az erdei fakitermelést elvégezni és a kitermelt fából származó erdei faválasztékokat szállítani.

Az erdei fák kivágásához szükséges úgynevezett műveleti lapon az erdészeti szakemberek megfelelő szakmai utasításokat rögzítenek annak érdekében, hogy a fakitermelés szakszerűen legyen elvégezve, a legkisebb kárt okozza a visszamaradó erdei élővilágban. A műveleti lap pótlappal bővíthető, illetve annak kitöltéséhez is megfelelő részletességű útmutatót állított össze a NÉBIH, valamint egy példaként kitöltött nyomtatvánnyal is segíti a megfelelő felhasználást.

A fakitermelést követően az erdei faválasztékok szállítását az uniós előírásoknak is megfelelően olyan szállítójegy nyomtatvánnyal lehet elvégezni, amely a szállítmány eredetére is utal, valamint a szállított termékek megnevezését és mennyiségét pontosan tartalmazza. A szállítójegy kitöltési útmutató, valamint a példaként kitöltött nyomtatvány alapján az új típusú szállítójegyek használatára való átállás remélhetőleg nem okoz majd különösebb nehézséget. A megfelelően kitöltött szállítójegyek alapján a kereskedelemi partnerek, az ellenőrző hatóság, de a fogyasztók is meggyőződhetnek arról, hogy a szállított faanyag a korábban kialkudott feltételek szerinti ellenőrizhető minőségben, mennyiségben került-e leszállításra, illetve a faanyag jogszerűen végzett fakitermelésből származik-e.

Tűzifa fogyasztók részére történő szállítása esetén a jogszabályi előírások alapján egy tájékoztatót kell átadni, amiben a NÉBIH felvilágosítást ad arról, hogy mire érdemes a tűzifa vásárlása során odafigyelni. A nyomtatványok úgynevezett szigorú számadású bizonylatok lesznek, amelynek egyik alapvetően fontos feltétele, hogy sorszámozottak legyenek, és a sorszámok szerinti felhasználást az illetékes hatóság bármikor ellenőrizni tudja. A nyomtatványok előállítására jogosultak ennek érdekében a NÉBIH-től tudnak megfelelő nagyságú sorszám tartományt igényelni egy formanyomtatvány segítségével, amelyhez szintén elkészült a kitöltési útmutató. A NÉBIH a kiadott sorszámtartományokat ezt követően honlapján is közzé fogja tenni a nyomtatványok felhasználásának átláthatóbbá tétele érdekében.

Letölthető nyomtatványok

Műveleti lap és műveleti lap pótlap

Műveleti lap és pótlap kitöltési útmutató

Műveleti lap és pótlap kitöltési útmutató példa

Szállítójegy

Szállítójegy kitöltési útmutató

Szállítójegy példa kitöltéssel

Sorszámtartomány igénylőlap (pdf / excel)

Sorszámtartomány igénylőlap kitöltési útmutató

Forrás: NÉBIH ; FATÁJ-online