Tájékoztató a Kormányablakok tevékenységéről a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása kapcsán

 Tisztelt Magánerő Gazdálkodók és Tulajdonosok!

A Magyar Közlöny 2016. december 14. napi számában megjelent a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet.

A módosítás értelmében egyes, a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kérelmezésével kapcsolatos ügytípusok megindítására, míg más esetekben tájékoztatás kérésre lesz lehetősége az ügyfeleknek a Kormányablakoknál. A módosítások 2017. január 1. napján lépnek hatályba, a gyakorlatban pedig az ügyintézés a technikai feltételek biztosítását követően indul meg.

A vonatkozó jogszabályhelyek:

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet:

9/A. § *  A kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügykörök esetén a kérelem előterjeszthető a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaiban működtetett integrált ügyfélszolgálatnál (a továbbiakban: kormányablak) is.

A kormányablakokról 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet:

  1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez:

A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok

  1. Őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem hatályos őstermelői és hatályos közös őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfél esetén
  2. Közös mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem hatályos őstermelői és hatályos közös őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfelek esetén

A fent hivatkozott jogszabályhelyek értelmében a Kormányablakok tevékenysége a mezőgazdasági őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés vonatkozásában az alábbiak szerint alakul:

  1. A Kormányablak a kérelmet befogadja és továbbítja azt az elbírálás érdekében a NAK ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei szervezeti egységéhez.

–          Őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem hatályos őstermelői és hatályos közös őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfél esetén.

–          Közös mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem hatályos őstermelői és hatályos közös őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfelek esetén.

  1. A Kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt az alábbi témakörökben és az ügyfelet annak lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes NAK megyei szervezeti egységéhez (a gyakorlatban az ügyfél falugazdászához) irányítja.

–          Őstermelői és közös őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem őstermelői vagy közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetén.

–          Hatályos őstermelői és közös őstermelői igazolványhoz új értékesítési betétlap kiállítása iránti kérelem (őstermelői vagy közös őstermelői igazolvány érvényesítése, illetve betelt, megrongálódott, elveszett, megsemmisült betétlap pótlásának igénylése).

–          Őstermelői és közös őstermelői igazolvány esetén az érintett családtagok azonosító adataiban vagy a saját gazdaságra és a termelésre vonatkozó adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

–          Megrongálódott őstermelői és közös őstermelői igazolvány pótlása iránti kérelem.

–          Őstermelői és közös őstermelői igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése és új igazolvány kiadása iránti kérelem.

–          Mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetésének bejelentése (őstermelői és közös őstermelői igazolvány leadásával egyidejűleg).

(Forrás: NAK)