Megújult a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének vezetősége

2017. február 28-án a MEGOSZ Pótválasztó Közgyűlést tartott. Ennek során a Szövetség Vezetése megújult. Új elnököt, ügyvezető elnököt és két alelnököt választott meg a tagság teljes egyetértésben. A köztes választás egyik sajnálatos oka Szabó Vendel alelnökünk halála volt, illetve az, hogy Luzsi József a MEGOSZ elnöke és Dr. Sárvári János, a szövetség ügyvezető elnöke – korábban már jelzett szándékuknak megfelelően – benyújtotta lemondását az elnökségnek. A választás és a jelöltek kiválasztása a fiatalítás, a MEGOSZ megerősítése jegyében történt és az is indokolta, hogy a folyamatban lévő nagyobb szakmai munkák (Erdőtörvény módosítás, vidékfejlesztés erdészeti pályázatainak kiírása) a befejezéshez közelednek.

A választás eredménye a következő:

Elnök:                                    Mocz András            (Luzsi József elnöki posztjának betöltésére)

Ügyvezető elnök:                  Duska József (Dr. Sárvári János ügyvezető elnöki posztjának betöltésére)

Alelnök:                                 Sárközy Tamás (Mocz András alelnöki posztjának betöltésére)

Alelnök:                                 Csillag Vince (Szabó Vendel alelnöki posztjának betöltésére)

 

Így a megújult MEGOSZ vezetőség teljes névsora a következő:

Elnök:                         Mocz András

Ügyvezető elnök:       Duska József

Alelnökök:                  Bodor Dezső Károly

Csillag Vince

Dombóvári Dénes

Ódor József dr.

Sárközy Tamás

Sípos István

A megújult Elnökség mandátuma 2019. május 31-ig tart.

Az új Elnökség hálás köszönetet mondott Luzsi Józsefnek és Dr. Sárvári Jánosnak a magánerdő gazdálkodás fejlesztése terén végzett elévülhetetlen érdemeik elismeréseként és részükre külön erre az alkalomra készített MEGOSZ emlékérmet nyújtott át.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Az alábbiakban közzétesszük Luzsi József és Dr. Sárvári János a MEGOSZ tagságnak eljuttatott közös levelét, amelyben összefoglalták döntésük legfontosabb okait

DSCF5111

„Tisztelt Magyar Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Nehéz feladatra vállalkoztunk, amikor elhatároztuk, hogy elbúcsúzunk és egyben köszönetet mondunk a magyar magánerdős társadalomnak azért, hogy bízott bennünk és közel másfél évtizeden keresztül támogatta munkánkat a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége élén. Tudjuk, hogy szokatlan műfaj, amikor két ember egy közös írásban fogalmazza meg gondolatait, de talán érthető is valahol, hiszen mind a ketten ugyanabban az időszakban, 2003 végén, 2004 elején vettük át az elnöki és a főtitkári funkciót a MEGOSZ-nál és az elmúlt időszak során napi munkakapcsolatban, nagy egyetértésben és egymás ötleteit, gondolatait folyamatosan támogatva igyekeztünk segíteni a magyar magánerdő gazdálkodás fejlődését. Nincs értelme most tételesen leírni az elért eredményeket és az elszenvedett kudarcokat, de abban reménykedünk, hogy talán az előbbiből volt a több. Megfelelő távolságtartással és a magunk mögött hagyott időszakot objektíven szemlélve azt a megállapítást is megkockáztathatjuk, hogy ez alatt az idő alatt a magyar magánerdő gazdálkodás ismertté és elismertté vált, egyenrangú partnerként kezelik a minisztériumok, a civil szervezetek, a hatóságok és véleményének valós súlya lett. Egy ágazat, egy szakterület sikerességét, eredményességét sajnos az is jól jelzi, ha sok az irigye, ellenlábasa. Ebből is bőven akadt szakmán belül és kívül, de ennek is jószerivel örülni kell, hiszen számunkra azt igazolja, hogy jó úton járunk és valóban az erdőtulajdonosok, gazdálkodók érdekeit tartjuk szem előtt a legkisebbtől a legnagyobbig. Ugyanakkor elérkezik minden sikeresnek mondható közös munkálkodásban az a pont, amikor meghatározó fontosságú feladatok befejeződnek, vagy közel kerülnek a befejezéshez, mint például az új, gazdálkodóbarát Erdőtörvény, vagy a Vidékfejlesztési Program erdészeti pályázati kiírásainak elfogadása, megjelenése. Az új feladatokhoz pedig új lendület, új emberek kellenek. Annak a döntésnek tehát, hogy mi, akik együtt kezdtük a MEGOSZ újjászervezését, most egyszerre, egy időben válunk meg a Szövetségben betöltött posztunktól többféle oka van. Igen, valóban újítani, fiatalítani, váltani szükséges és egyben meg kell erősíteni a magánerdős pozíciókat is!

Összességében mindketten sikeresnek és hatékonynak ítéljük meg az elmúlt évek érdekképviseleti munkáját, de azt is be kell látnunk, hogy zavaróan sok, a tulajdonosi, gazdálkodói érdekeket akadályozó, felesleges adminisztratív akadály gördült a közelmúltban a magánerdő útjába. Ezek felszámolása, enyhítése, az előírások rugalmasabbá tételének kiharcolása már a megújult vezetés feladata lesz, akiknek ezúton is szeretnénk nagyon sok sikert kívánni!

Búcsúzóul azt ígérjük, hogy mindketten továbbra is támogatjuk a magánerdőt és a MEGOSZ mindenkor számíthat ránk. Azt is pontosan érezzük, hogy egy betöltött pozíció lehatárolja az illető mozgásterét, szűkíti cselekvési lehetőségeit is. Ezektől a kötöttségektől megszabadulva szeretnénk, ha a jövőben aktívan segíthetnénk a magánerdősöknek sérelmeik jogorvoslatában. Rendkívül fontos ugyanis, hogy mindenkiben tudatosítsuk: a magánerdősöknek nemcsak kötelezettségei, hanem jogai is vannak!

Erdészüdvözlettel:

   Luzsi József                                                                 Dr. Sárvári János

leköszönő elnök                                                         leköszönő ügyvezető elnök”

 

A MEGOSZ új vezetőségi tagjai rövid szakmai életútját a következőkben mutatjuk be:

Mocz András elnök

dscf5116

1977-81 között középfokú erdész végzettséget szerzett Sopronban a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolában. Ezt követően 1981-83-ban erdész gyakornokként dolgozott a Nyugat-Magyarországi Fakombinát Sárvári Erdészeténél, amely időszakban technikus minősítő vizsgát tett erdészeti ismeretekből. Párhuzamosan a technikusi képesítés megszerzésével felvételt nyert a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemre, ahol 1991-ben okleveles erdőmérnöki diplomát szerzett.

1991. szeptember 1. és 1997. szeptember 12. közötti időszakban a HM Kaszó Erdőgazdaság Rt. alkalmazásában volt. 1992. január 1-től 1993. december 31-ig fahasználati osztályvezetői beosztást töltött be. Utána erdészeti igazgatóként vezette az erdőhasználatot, az erdőművelést és a vadgazdálkodási osztályt, mint összevont biológiai blokkot. Egyik legfontosabb feladatként létrehozta a működő erdőgazdálkodói szolgáltató vállalkozói szférát.

1998 óta a magán-erdőgazdálkodás területén dolgozik. Jelentős szerepet vállalt a Magán-erdőgazdálkodók Országos Szövetségében, annak hosszú ideje alelnöke, s egyik fő feladata a magán-erdőgazdálkodás beindítása és működőképességének javítása volt.   Munkatársként közreműködött a Magyar Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram kidolgozásában. 2007-ben felvételt nyert az FVM szaktanácsadói névjegyzékbe.

Témavezetőként részt vett „A kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területek erdősítési lehetőségei és az erdőgazdálkodói szervezetek megalakítása” című, 2005-2008 között a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karával közösen megvalósított projektben, melyet a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda is támogatott.

A Mocz és Társa Magánerdészet Kft. egyik tulajdonosa, amely 2001. június 18. óta erdészeti integrátori tevékenységet végez mintegy 6250 ha erdőterületen, és mintegy 1100 ha-on vadgazdálkodási tevékenységet folytat. A cég különböző szintű szakmai és gazdasági kapcsolatot tart mintegy 60 gazdálkodóval. Saját cégével és egyéni vállalkozóként mintegy 3000 ha új erdő tervezésében és kivitelezésében vett részt, amelyből mintegy 2060 ha, elsősorban tölgy fafajú. A magán erdőgazdálkodás területén is jelentős sikereket ért el a kocsányos tölgy természetes felújításában. Fontos feladatának tekinti az erdő közjóléti szerepét, amely a Mocz és Társa Magánerdészet Kft. erdészeti erdei iskola programjában jelenik meg. 2007. és 2016. évben vállalták a MEGOSZ nagyrendezvényének házigazda szerepét, amely rendezvények kivívták az erdész szakma elismerését.

Kiváló kapcsolatokat ápol az erdészeti oktatás intézményeivel, az állami erdészetekkel, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalokkal, az Országos Erdészeti Egyesülettel(országos magánerdős alelnök), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával(megyei vidékfejlesztési alelnök), a Leader Szövetségekkel(elnökségi tag) a FAGOSZ-szal és más társadalmi szervezetekkel. 2009-ben Pro Silva Hungariae díjban részesült.

 

Duska József ügyvezető elnök

DSCF5126

Szegeden 1975-ben szerzett erdész képesítést, amit 1981-ben az erdőmérnöki diploma követett. Gazdálkodási gyakorlatot 1981-től az EGERERDŐ Zrt Felsőtárkányi Erdészeténél majd gazdaság termelési osztályán, a bükki erdészetek erdőkezelési tevékenységének irányításával szerezte meg. Közben elvégezte a Fatermesztési Szakmérnöki Szakot 1998-ban. 1993-tól 2011-ig a Bükki Nemzeti Park igazgatóhelyettese majd igazgatója, ahol feladata kibővült a három észak –magyarországi megye nagy részben erdővel borított védett területeinek kezelésével. Szoros kapcsolatot alakított ki a területen gazdálkodó erdőgazdaságokkal, erdőtulajdonosokkal, hatóságokkal, szakmai szervezetekkel, és az időközben feladatként megjelenő területfejlesztési programok miatt az önkormányzatokkal. Feladatai mellett 1996-tól a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság Erdészeti Szakbizottság titkára négy ciklusban, majd a bizottság társelnöke egy ciklusban. 2002-2011-ig a Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottsága, Erdészettudományi Albizottságának tagja, 2004-2012 a Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság tagja, 2010-2012 az Országos Erdőtanács tagja, 2004-től az Országos Magyar Vadászkamara Természetvédelmi és Erdészeti Szakbizottság tagja. Az Erdőmérnöki Kar címzetes egyetemi docense, a Pro Natura díj tulajdonosa.  1981-től az Országos Erdészeti Egyesület tagja, 2002-2006-ig általános alelnöke. 2012-2013-ban a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság alkalmazásában delegált feladatként a Heves Megyei Erdészeti igazgatóság pályázatkezelési referense. 2014-től a MEGOSZ alkalmazott programvezetője a NATURA 2000 Life in Forests pályázat keretében. Magánerdő tulajdonos, szakirányító. 2014-től erdőgazdálkodási igazságügyi szakértő.

 

 

Sárközy Tamás alelnök

DSCF5120

Sopronban 1989-ben szerzett erdőmérnöki diplomát. Az akkor kinyíló határoknak köszönhetően a Lehel Hűtőgépgyári állatkerti és magán parképítői munkát követően több hónapot töltött el Németországban és Hollandiában az erdészeti munkák mellett több más területen is. Jászberény város polgármestere kérésére visszatérve szülővárosába az Állatkert vezetőjeként dolgozott tovább, ahol egy teljesen új koncepciójú, természetes körülményeket és élőhelyeket bemutató, az oktatási tevékenységet előtérbe helyező állatkertet kezdett felépíteni. Ezt a munkát a mai napig folytatja, irányítja. 2001-ben természetvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett. Az állatkerti igazgatói megbízás mellett a város falugazdásza is lett. Tevékenységének ideje alatt Jászberény vált a legsikeresebben fejlődő alföldi erdészeti és mezőgazdasági térséggé a megyében. Ezt követően az Állami Erdészeti Szolgálatnál dolgozott két évig erdőtervezőként, majd további 11 évig erdőfelügyelőként. Célja mindig a hozzá forduló gazdálkodó erdészek problémáinak megoldása volt. A kemény, büntető és szankcionáló hivatali elvárásokkal szemben is igyekezett a hozzá tartozó területen a jogszabályok egyre szövevényesebb útvesztőjében megtalálni az adott erdőgazdálkodó számára azt az utat, mely lehetővé teszi számára a további boldogulást. Mivel ennek a segítő szándékon alapuló hivatali ügyintézésnek a lehetősége napról napra szűkült, ezért négy évvel ezelőtt a közigazgatás racionalizálása kapcsán történő leépítést követően örömmel csatlakozott a korábban hatóságként irányított magánerdőgazdálkodói táborhoz. Itt jórészt az előző években szerzett hatósági és jogszabály ismereteit, tapasztalatait igyekszik ismét az erdőgazdálkodók javára fordítani annak érdekében, hogy minél harmonikusabb és a folyton növekvő jogszabályi követelményeknek is megfelelő módon tudjanak erdészként az erdővel, azaz a napi feladataikkal, a gazdálkodással foglalkozni. Elvállalta a NAK JNKSZ Megyei erdészeti és vadgazdálkodási osztályának vezetését. Jelenleg a napi gazdálkodói feladatok hatósági oldalról történő biztosítása és pályázati lehetőségek kihasználása mellett a jobbító szándékú gazdálkodó barát erdőtörvény módosító javaslatának megalkotása és optimálisabb erdészeti pályázati lehetőségek megteremtése érdekében a MEGOSZ és a NAK képviseletében segíti az erre irányuló munkát.

 

Csillag Vince alelnök

DSCF5122

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium diákjaként 2000-ben érettségizett. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Szakára 2001-ben vették fel. Pályaválasztása családi körben nem okozott meglepetést, mivel nagyanyja apja erdész, nagyapja és apja pedig erdőmérnök végzettségű. Erdőmérnökként 2006-ban diplomázott, majd 2007-ben Faipari üzemmérnöki szakon szerezett diplomát. Erdészeti tanulmányai során sport és közéleti tevékenységének elismeréseként Pum Gyula Emlékérmet kapott és Dékáni kitüntetésben részesült. A diploma megszerzését követően már 2006 nyarán a magán erdőgazdálkodásban kezdett el dolgozni, a sásdi székhelyű integrátori tevékenységet is ellátó Hegyháti Erdőbirtokossági Társulatnál, mint erdészeti ágazatvezető. A 3000 hektáron gazdálkodó és közel 1000 hektáron szakirányítást végző cégnél szakmai irányítást végzett, és irányította az integráltak erdőművelési és fahasználati munkáit. Gazdálkodási és szakirányítási gyakorlat megszerzése mellett itt ez elejétől részt tudott venni az akkoriban induló EU-s pályázatok elkészítésében és kivitelezésében, főként NVT és EMVA erdőtelepítések, később EKV és erdészeti potenciál pályázatok terén. 2009-ben erdész technikus húgával közösen saját vállalkozást alapítottak. Cégük főként erdészeti szakirányítással, gazdálkodással és EU-s erdészeti pályázatokkal foglalkozik. Jelenleg balatongyöröki székhellyel, Baranya, Zala és Veszprém megyében közel 60 gazdálkodónak 3000 hektáron végeznek szakirányítási és 300 hektáron gazdálkodási tevékenységet. A gazdálkodói és szakirányítói tevékenység mellet 2013-tól erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási szaktanácsadó, mérnöki tervezés keretében pedig erdő igénybevételi, csereerdősítési és erdőtelepítési tervek készítését is végzik. 2010-től a Szarvasgomba-termesztők Országos Egyesületének alelnöke, 2013-tól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala megyei erdészeti küldötte.

 

Végezetül hálás köszönetet szeretnénk mondani leköszönő Elnökünknek és Ügyvezető elnökünknek, valamint sok sikert és eredményes munkát kívánunk az újonnan megválasztott tisztségviselőknek valamennyi tagtársunk nevében is!

a MEGOSZ Vezetősége