Módosult az Erdősítés támogatása című pályázati felhívás

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

Könnyebb lett az ipari faültetvények telepítésének támogatásigénylése – Módosult az Erdősítés támogatása című pályázati felhívás

Az ipari célú faültetvények telepítésének gördülékenyebbé tétele érdekében 2017. április 10-én módosult Erdősítés támogatása című, VP5-8.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás.

Támogatást kaphat az is a telepítéshez, aki a kifizetési igény benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, de a telepítést ennek hiányában is megkezdte (azaz megkezdte a csemeteültetést, dugványozást vagy a kiegészítő intézkedések megvalósítását).

Ennek érdekében a pályázati felhívás az alábbiak szerint módosult:

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások című pont szövege kiegészült:
A kifizetési igénylést a támogatott tevékenység maradéktalan megvalósítása után, – az 5.1 fejezet 14.) pontja szerinti eset kivételével – a támogatói okirat kézhezvételét követő két éven belül lehet – amely jogvesztő hatályú ­- benyújtani elektronikus úton.

Ipari célú faültetvény esetében:
a) Első mérföldkő az első kifizetési kérelem:
· sikeres elsőkivitel;
b) Második mérföldkő a második kifizetési kérelem:
· a véghasználati fatömeg több mint 50%-ának igazoltan ipari célú választékként történő értékesítéséről szóló számviteli bizonylat (amely másolati példányát az értékesítést követő 30 napon belül a kifizető ügynökség részére megküldött).

Az 5.1 Támogatás formája alfejezet pedig kiegészült a 3.4.2 alfejezetben hivatkozott új 14. ponttal:
14.) Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik; vagy aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a támogatási kérelme szerinti tevékenységet a felhívás 3.5.1. pontja alapján elvégezte és a felhívás 3.4.2. fejezetének megfelel.

A pályázati dokumentáció IDE kattintva letölthető >>>

Forrás: Erdő-Mező Online