Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Erdő-környezetvédelmi kifizetések felhívás dokumentációja

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok 

Tisztelt Erdőgazdálkodók

Módosult az Erdő-környezetvédelmi kifizetések felhívás kiírása. A tejes módosult szöveget a kapcsolóra kattintva találják.

VP4-15.1.1-17

A Felhívás alábbi pontjai módosultak:

– A 3.3 Nem támogatható tevékenységek fejezet módosult.

Természetkímélő anyagmozgatás esetében nem igényelhető támogatás – a szálaló vágás és a fokozatos felújítóvágás bontóvágása kivételével – a véghasználati jellegű fakitermelést valamint a tisztítást követő természetkímélő anyagmozgatásra.

A 3.4.1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet

II. A támogatás igénybevételének tevékenységenként meghatározott részletes feltételei fejezet módosult:

C. Természetkímélő anyagmozgatás

1.) „Az erdőrészlet esetében az erdőtervben a teljes területet érintő fahasználati előírás szerepel.”

III. Általános kötelezettségvállalási előírások fejezet módosult:

3.) A támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételét követően a „Felkészítés az Erdő környezetvédelmi kifizetésekre” című képzésen részt venni. A támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban egyszer kell teljesítenie, de legkésőbb 2020. december 31-ig.

IV. Részletes kötelezettségvállalási előírások tevékenységenként fejezet módosult:

A. Szálaló erdőgazdálkodás esetében

15.) A támogatást igénylő köteles a szálaló erdőgazdálkodási tevékenység esetében az első kifizetési igénylést a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig benyújtani.

B. Erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetében

8.) A támogatást igénylő köteles az erdőállományok kézimunka igényes ápolása tevékenységek esetében az első kifizetési igénylést a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig benyújtani.

C. Természetkímélő anyagmozgatás esetében

4.) A támogatást igénylő köteles a természetkímélő anyagmozgatási tevékenység esetében a kifizetési igénylést a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig benyújtani.

– A VIII. Jogkövetkezmények fejezet módosult:

A. Szálaló erdőgazdálkodás esetében

20.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1. IV. A bekezdésének 15.) pontja szerint nem nyújtja be az első kifizetési igénylését a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig, úgy az erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik.

B. Erdőállományok kézimunka igényes ápolása esetében

10.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1 fejezet IV. B bekezdésének 8.) pontja szerint nem nyújtja be az első kifizetési igénylését a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig, úgy az erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik.

C. Természetkímélő anyagmozgatás esetében

5.) Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1 fejezet IV. C bekezdésének 4.) pontja szerint nem nyújtja be a kifizetési igénylését a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig , úgy az erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik.

– Az 5.1 A támogatás formája fejezet módosult:

1. A természetkímélő anyagmozgatási tevékenység esetében a kifizetési igénylést a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifzetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig lehet benyújtani.

2. A szálaló erdőgazdálkodás és az erdőállományok kézimunka igényes ápolása tevékenységek esetében az első kifizetési igénylést a tevékenységek első évi munkáinak megvalósítását követően a támogatói okirat kézhezvételétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig lehet benyújtani.

Forrás: FATÁJ-online;    pályázat.gov.hu