Május 18-án tartja mérlegelfogadó közgyűlését a MEGOSZ

M E G H Í V Ó

a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) 2018. évi Közgyűlésére

Értesítem, hogy Szövetségünk 2017. évi mérlegelfogadó Közgyűlését az Elnökség 2018május 18-án (pénteken) 10:00 órára hívja össze a 1021 Budapest, Budakeszi út 91. szám alatti székhelyére (Erdészeti Információs Központ – tanácsterem).

Napirend:

Az Elnökség beszámolója a 2017. évről (Mocz András elnök)
A Felügyelő Bizottság jelentése a 2017. év gazdálkodásáról (Könnyű István FB elnök)
A 2017. évi mérleg ismertetése, elfogadtatása (Duska József üv. elnök)
2018. évi költségvetési terv ismertetése, megvitatása, jóváhagyása (Duska József üv.elnök)
MEGOSZ tagság revíziója (kizárandó tagok listájának ismertetése)
Egyebek

Az Elnökség az esetleges határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést az eredeti napirendi pontok megtartásával 2018. május 18-án 10 óra 30 percre hívja össze, azonos helyszínre. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

A jelen meghívó kézbesítési dátumától számított 8 napon belül várjuk a MEGOSZ Titkárságára írásos (levél, fax, e-mail) javaslataikat a napirend kiegészítésére, annak indoklásával. Az elfogadásra javasolt 2017. évi mérleg- és eredménykimutatás honlapunkon (www.megosz.org) megtekinthető.

Valamennyi tagtársunkat szeretettel várjuk a Közgyűlésre!

Tagtársi üdvözlettel:

Mocz András

elnök