Megjelent az „Erdészeti termelési potenciál” pályázat újbóli beadási lehetősége.

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok  Tisztelt Erdőgazdálkodók
A nagyrendezvényen is elhangzott, hogy az ágazat rendelkezésére álló összegekből a lehető legnagyobb részt szeretnénk felhasználni. A felhasználás kizárólag beadott pályázatokkal lehetséges és erre nyílik most lehetőség, mert megjelent az „Erdészeti termelési potenciál” pályázat újbóli beadási lehetősége.
Az új beadási ciklus: 2019. 02.01-től – 03.04.
Az alábbi kapcsolóra kattintva és követve a pályázati útmutató felnyíló ablakait lehet megtalálni a pályázati lehetőségeket:
Az Útmutató néhány fontos kitételét tájékoztatás céljából az alábbiakban olvashatják:
…………………………
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. Ide kell érteni azokat a beavatkozásokat is, amelyek hatásai nem azonnal, hanem a jövőben várható fahasználatok során tapasztalhatók.
1.) Támogatható tevékenységek az alábbiak:
a) befejezett ápolás;
b) tisztítás;
c) törzsnevelési jellegű beavatkozás.
…………………..
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁUF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
• 2016. 04.15-től – 05.16-ig
• 2017. 03.01-től – 03. 31-ig
• 2018. 02.01-től – 02.28-ig
• 2019. 02.01-től – 03.04-ig
A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
Erdészüdvözlettel:
Duska József