Módosult a szerkezetátalakítást támogató pályázat kiírásának beadási határideje és a bírálatának szempontrendszere

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok 

Tisztelt Erdőgazdálkodók

Módosult az „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” kiírásának beadási határideje és a bírálatának szempontrendszere. (A Felhívás kódszáma: VP5- 8.5.1-17)

A módosításnak megfelelően 2019 július 1-ig beadható a pályázat amiben ha két fafajt szándékozik elültetni a pályázó akkor 30 pontot, ha 3 fafajt akkor 40 pontot kap, tehát a minimumfeltételt teljesítette.

A felhívás 25. oldalán található a határidő módosítása, és a 26. oldaltól kezdődő táblázatban találhatóak a bírálatnál  alkalmazandó módosult pontszámok.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
2017. február 28. – 2019. július 1. között,

4.4.2. Kiválasztási kritériumok

       3.) Tartalmi értékelési szempontok:

                3. A klímaváltozás hatásaival szembeni ellenállóságot növeli
                     a.) a biodiverzitás növelésével:    3 vagy több különböző fafaj esetében  40 pont
                                                                                 2 fafaj                                                          30 pont

 

Az alábbi linkre kattintva találják a módosított felhívás, az általános szerződési feltételek és a támogatás minta teljes szövegét.

Felhívás_Erdei_okoszisztemak_ellenallo_kepessegenek

ASZF-11

Erdei_okoszisztemak_ellenallo_kepessegenek

Az alábbi linket beillesztve találják a részletes kiírást a Széchenyi 2020 oldalon

https://www.palyazat.gov.hu/vp5-851-16-az-erdei-koszisztmk-ellenll-kpessgnek-s-krnyezeti-rtknek-nvelst-clz-beruhzsok

 

Erdészüdvözlettel: Duska József