Szaktanácsadók nyilvántartása NAK-nál

 

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok 

Tisztelt Erdőgazdálkodók

 

Megújult a szaktanácsadók nyilvántartása az új AM rendelet alapján a NAK-nál. Elérhetőek a konferencia előadásai, a bejelentkezés csatornái és minden egyéb szükséges tájékoztatás.

2019. május 29-én hatályba lépett a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet, mely új keretek mentén szabályozza a hazai mezőgazdasági szaktanácsadási rendszert.

Az 1. melléklet 10. pontja az erdőgazdálkodásra, a 11. pont pedig a vadgazdálkodásra vonatkozik. Ugyanakkor érdemes mind a 21 szakterület listáját végignézni.

10. Erdőgazdálkodás

    10.1. Általános erdőgazdálkodás

    10.2. Erdészeti szaporítóanyag-előállítás

    10.3. Erdei melléktermék-termelés

10.4. Elsődleges fafeldolgozás

10.5. Erdővédelem

10.6. Erdőtelepítés, fás szárú ültetvény-telepítés

10.7. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása, működtetése

10.8. Termőhelyfeltárás

10.9. Erdészeti térképezés

10.10. Erdőgazdálkodási üzemtervezés

10.11. Örökerdő és átmeneti üzemmódú erdőgazdálkodás

10.12. Erdészeti létesítmények létesítése és fenntartása

10.13. Erdőértékbecslés

11. Vadgazdálkodás

    11.1. Általános vadgazdálkodás

    11.2. Zárt téri intenzív vadgazdálkodás

11.3. Vadgazdálkodási üzemtervezés

11.4. Vad- és élőhelyvédelem, vadkármegelőzés

 

A témában szakkonferenciát tartott a NAK a Mezőgazdasági Múzeumban július 4-én.

A konferencia előadásai (pdf):

      Bejelentkezés a névjegyzékbe – feltételek, eljárás ismertetése (1.34 MB)

      Indul a támogatott szaktanácsadás (355 KB)

      Tudásátadás 2020 után (934 KB)

     Jogszabályi változások a szaktanácsadásban (1.00 MB)

A megújult tagságú Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottságnak a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadással összefüggő feladatok összehangolásában javaslattevő, véleményező jogköre van. A fő cél az volt, hogy a szaktanácsadási rendszerhez kapcsolódó valamennyi szereplő képviselve legyen a bizottságban, így a döntéshozói szinttől, az agrár-felsőoktatáson, a kutatói, a szakmai és érdekképviseleti szinten át a szaktanácsadási szolgáltatókig. A kinevezéseket az agrárminiszter a NATaB július 1-i alakuló ülésén adta át a Parlament Pázmándy Dénes termében.

A testület elnöke: Jakab István, Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke. A testület 19 tagja között az erdészet ügyeit képviseli: Mocz András a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének elnöke. A titkári teendőket ellátja: Székely Erika, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, vidékfejlesztési és szaktanácsadási igazgatója.

Az új szabályozás célja az volt, hogy a lehető legtöbb szaktanácsadót beengedje a rendszerbe ami azért is fontos, mert a 2021-től induló uniós költségvetési időszakban a közös agrárpolitikának egyik központi eleme lesz a szaktanácsadás.

Minden, mezőgazdasági termelő részére szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó szaktanácsadónak és szaktanácsadó szervezetnek kötelező bejelentkeznie a nyilvántartásba, és a NAK törekszik arra, hogy csak az aktív, a gazdálkodók számára érdemi szakmai segítséget nyújtó szakemberek maradjanak a rendszerben. Most 1.023 szaktanácsadó szerepel a névjegyzékben, s közülük 880-an aktívak.

Ez a kötelezettség tehát már nem csak a magánszemélyekre vonatkozik, és nem zárja ki az értékesítési és ügynöki tevékenységet végzőket a névjegyzékből. A jogszabály új szaktanácsadói státuszokat határoz meg, mely elsősorban a támogatott szaktanácsadók elkülönítését szolgálja a többi tanácsadótól. Támogatható státuszba csak azok kerülhetnek, akik nem végeznek értékesítési és ügynöki tevékenységet.

A NAK megújította a szaktanácsadói képzési rendszert is. A szaktanácsadóknak kötelező képzéseken kell részt venniük, és a meghatározott témákból sikeres vizsgát kell tenniük.

Az Agrárminisztérium (AM) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közös szervezésében 2019. július 5-én újraalakult az Agrárkutatási, Innovációs és Tudásmegosztási Rendszer Munkacsoport (az angol rövidítést használva, AKIS) közel száz, a teljes hazai ágazati spektrumot lefedő szakterület képviselőjének részvételével. Az eredetileg 2017-ben alakult testület immáron magába foglalja a tudásátadás témáit is, így a szaktanácsadást, szakképzést és a felsőoktatást. Az átalakulás oka, hogy 2019-ben kezdetét veszi a 2020 utáni Közös Agrárpolitika (KAP) stratégiai tervezése, amelynek fontos része lesz az ún. AKIS terv kidolgozása.

A NAK honlapján a Szaktaácsadói Névjegyzék – ESZNR oldalon lehet bejelentkezni természetes személyként és szervezetként, illetve tájékoztatást lehet kapni az alábbiakról, valamint módosítani lehet az adatokat:

Szaktanácsadói tevékenység bejelentése – Természetes személy

Szaktanácsadói tevékenység bejelentése – Szaktanácsadó szervezet

Tájékoztató a szaktanácsadói tevékenység bejelentéséről

      A 2 oldalas tájékoztató letölthető.     Agrár Szaktanácsadói státuszok

(aktív, támogatható, támogatott, felfüggesztett, szüneteltetett)   Szaktanácsadói adatmódosítás

További tájékoztatás kapható itt:

   Névjegyzékkel kapcsolatban:nevjegyzek@nak.hu

   Képzéssel kapcsoltban:szaktan@nak.hu;

Információk a szaktanácsadási aloldalon

Végül a célközönség számára is írjunk valamit, itt a szaktanácsadó kereső:   A NAK által nyilvántartott aktív szaktanácsadók.

 

Forrás: FATÁJ-online; NAK – a fenti kapcsolók szerint