Hogyan igényelhető a ritka elegyfajok telepítésének támogatása

Tisztelt MEGOSZ Tagok

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok 

Tisztelt Erdőgazdálkodók

Több kérdés érkezett szövetségünkhöz, hogy mit kell tenni abban az esetben ha a VP módosítás előtt beadott pályázathoz viszonyítva az erdőtelepítési terv módosításra került a ritka elegyfajokkal , de a Kincstártól megkapott határozatban ezt nem szerepel. A tételes kifizetések felsorolásából az elegyfajok értéke kimaradt.
A kérdést feltettük a AM Erdőgazdálkodási Főosztályának aki a Kincstárral történt megegyezés alapján a következő eljárásrendet javasolta.
A VP módosítás előtt beadott pályázatok nem tartalmazták a ritka elegyfajok telepítését, de aki vállalja ezt a feladatot az megkaphatja az elegyfajok telepítéséért járó egységárat a következő feltételek teljesítése esetében:
   Az érintett területre, erdőrészletre még nem adott be kifizetési kérelmet.
   A telepítési tervét módosította, és beadta az Erdészeti Hatóságnak, és   rendelkezik a ritka elegyfajokat is tartalmazó az Erdészeti Hatóság által engedélyezett telepítési tervvel.
   A kincstártól megkapta a telepítésre vonatkozó határozatot ami nem tartalmazza a ritka elegyfajok telepítésére vonatkozó egységárakat.
Ha a fenti feltételeknek megfelel akkor levélben térti vevénnyel feladva kérvényt kell beadni a Kincstár felé (ugyanarra címre ahonnan a határozat érkezett) aminek tartalmazni kell a következőket:
   A megkapott határozat számát.
   Az érintett terület adatait (községhatár, tag , részlet, vagy HRSZ, terület)
   Engedélyezett, a ritka elegyfajokat is tartalmazó telepítési terv másolatát, nyilatkozattal ellátva, (ráírva) hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik, és ezt a nyilatkozatot külön alá kell írni.
Aki még nem kapott határozatot de a telepítési tervét módosította az elegyfajokkal, és ezt az erdészeti hatóság engedélyezte célszerű beadnia a kérvényt a kincstárhoz, hogy időt nyerjen és beleférjen az egységes kérelem nyitott beadási időszakába.
Duska József
ügyvezető elnök