Megjelent a magánerdők szakmai irányítását szabályozó 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

Tisztelt MEGOSZ Tagok

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok

Tisztelt Erdőgazdálkodók

Korábban már tájékoztattuk Önöket, hogy megjelent a magánerdők szakmai irányítását szabályozó, 244/2020. (V. 28.) Korm rendelet, Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól.

A rendelet teljes szövegét 125. számú Magyar Közlönyben lehet megtalálni a 3062 oldalon. (1. §-34. §-ig és 3 melléklet)

Megjelent az ERDŐJOG.BLOG.HU oldalon a rendelet értelmezése, amit tájékoztatás céljából ajánlok figyelmükbe.

Tisztelettel:

Duska József

ügyvezető elnök

MEGOSZ

 

Forrás: Erdőjog.blog.hu

Erdészeti szakszemélyzet – új rendelet, új szabályok

Az Erdőtörvény 2017-es módosítása óta tudjuk, hogy az erdészeti szakszemélyzetre vonatkozó rendelet módosításra kerül, illetve új rendszert dolgoznak ki.

Az erdőgazdálkodási használati jogcímek változásával egyidejűleg megjelent a 244/2020 (V.28.) Kormányrendelet.

Mivel máris rengeteg kérdés merült fel a szakszemélyzet részéről, igyekszünk egy kicsit gyakorlati oldalról megfogni hogy mi is történik, vagy minek kéne történnie, július 1-ét követően mindenkinek kell-e új kérelmet beadni vagy sem, milyen feltételeknek kell megfelelni.

A rendeletben olvashatnak az érintettek az erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásáról, az egyes „típusokról”, a nyilvántartásba kerülés feltételeiről és a kötelező képzésről. Ebben a bejegyzésben áttekintjük, hogy hogyan és mivé válthatnak szakszemélyzetként, egy későbbi bejegyzésben pedig kitérünk a rendelet egyéb részeire, a felelősség és szankciók témakörben.

Ahogyan eddig is, az erdőgazdálkodó köteles erdészeti szakirányítót alkalmazni.

A változás abban áll, hogy a módosított Erdőtörvény 97§-amegadja az alkalmazott szakirányító fogalmát:

 • az erdőgazdálkodó maga minősül jogosult erdészeti szakszemélyzetnek
 • az erdőgazdálkodó munkaviszony keretében alkalmazza az erdészeti szakszemélyzetet
 • az erdőgazdálkodó megbízással alkalmazza az erdészeti szakszemélyzetet, AZONBAN EBBEN AZ ESETBEN AZ ERDÉSZETI SZAKSZEMÉLYZETNEK „ERDÉSZETI SZAKIRÁNYÍTÓ VÁLLALKOZÁS”-NAK KELL MINŐSÜLNIE!

Tehát jogosult erdészeti szakszemélyzetként július 1-ét követően magánerdőgazdálkodó felé vagy munkaviszonyban vagy válallkozóként tevékenykedhetnek.Az erdőgazdálkodó és az alkalmazott szakirányító közötti szerződést írásba kell foglalni.

Fontos, hogy a jelenleg már bejegyzett jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásban marad, az alábbi leosztásban határidőt adnak, hogy az előírt képzéseken részt vegyen, és teljesítse a rendeletben előírt új feltételeket ahhoz, hogy jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolásban maradjon, illetve a jövőre nézve átgondolja, hogy milyen további kiemelt minősítést szeretnének elérni.

Ez a határidő nem azt jelenti, hogy hamarabb nem teljesíthetőek a feltételek, hanem azt, hogy ha ezen határideig nem teljesítik őket, a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt státuszt törlik a delikvens neve mellől és a továbbiakban mint jogosult erdészeti szakszemélyzet nem tevékenykedhet.

Íme a határidők:

244/2020 (V.28) Kormányrendelet 32. § (1) bekezdése szerint a rendelet hatálybalépésekor nyilvántartásban szereplő jogosult erdészeti szakszemélyzet határozatlan időre szóló jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolása

a) középfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező, illetve erdésztechnikusi végzettségű, kizárólag szakfeladatokat ellátó (nem rendészeti) erdészeti szakszemélyzet esetében 2022. július 1-jéig,

b) középfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező, illetve erdésztechnikusi végzettségű, rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet esetében 2023. július 1-jéig,

c) felsőfokú erdészeti szakirányú végzettségű szakszemélyzet esetében 2024. július 1-jéig,

d) felsőfokú erdészeti szakirányú végzettségen felül egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező szakszemélyzet esetében 2025. július 1-jéig

tartó határozott időtartamra módosul.

És akkor lássuk az új „kategóriákat”, azaz a továbbiakban milyen besorolású erdészeti szakszemélyzetté válhatnak:

Erdészeti szakszemélyzet lehet az aki:

 • erdésztechnikus,
 • erdőmérnök, okleveles erdőmérnök végzettségű vagy
 • ezekkel egyenértékű, rendelet 1.számú mellékletében felsorolt végzettségű
 • esküt tett

KIEMELT STÁTUSZOK:

Jogosult erdészeti szakszemélyzet:

 • megfelelő szakmai végzettség
 • esküt tett
 • kétéves szakmai gyakorlat
 • alapképzés
 • nem áll eltiltás alatt

Rendészeti feladatot ellátó erdészeti szakszemélyzet

Erdészeti szakirányító vállalkozás:

 • gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó
 • 02 teáor tevékenységi körrel rendelkezik
 • elektronikus kapcsolattartás
 • legalább 1 „érvényes” státuszú jogosult erdészeti szakszemélyzettel rendelkezik:
  • maga a vállalkozó ilyen,
  • cég esetében a vezető vagy a személyesen közreműködő tag vagy a munkaviszonyban álló foglalkoztatottja ilyen
 • nem áll felszámolás vagy végelszámolás alatt

„Erdőgazdálkodásra jogosult” erdészeti szakirányító vállalkozás:

 • gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó
 • elektronikus kapcsolattartás
 • legalább 1 „érvényes” státuszú jogosult erdészeti szakszemélyzettel rendelkezik: (maga a vállalkozó ilyen, cég esetében vagy a vezető vagy a személyesen közreműködő tag vagy a munkaviszonyban álló foglalkoztatottja ilyen)
 • nem áll felszámolás vagy végelszámolás alatt

és  a fentieken túl

törvényes képviselője, személyesen közreműködő tagja, vagy munkaviszonyban álló foglalkoztatottja, vagy egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó természetes személy:

 • felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik,
 • rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet,
 • legalább 5 éves időtartamban jogosult erdészeti szakszemélyzetként a nyilvántartásban bejegyzett,
 • kérelem benyújtását megelőző 3 évben nem szabtak rá erdővédelmi bírságot
 • Az erdőgazdálkodásba vont összes terület alapulvételével minden 1000 ha után rendelkezik legalább jogosult erdészeti szakszemélyzettel (kivétel ez alól az egyéni vállalkozóként működő erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozás

Felhívjuk a figyelmet, hogy EGYÉNI VÁLLALKOZÓ esetén az „erdészeti szakirányító vállalkozás” és az „erdőgazdálkodásra jogosult” kiemelt státuszhoz a vállalkozónak magának kell a fenti feltételeket teljesítenie, alkalmazottja útján a rendelet szövegezése szerint nem kaphat ilyen minősítést!

Az új rendelet értelmében a jogosult erdészeti szakszemélyzetnek a kiemelt besorolás meghosszabbításához az  kötelező kiegészítő képzésen kell részt venni és vizsgát tenni, ezen kívül az NFK által akkreditált választható kiegészítő képzéseken, illetve szakmai rendezvényeken is részt kell vennie.

Az kötelező képzéseket az NFK szervezi és bonyolítja, a választható képzéseket és szakmai rendezvényeket az NFK akkreditálja. Információk elérhetőek: http://www.nfk.gov.hu/Jogosult_erdeszeti_szakszemelyzet_altalanos_tovabbkepzes_es_vizsga_news_554

A jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolás érvényessége meghosszabbításának feltétele valamennyi kötelező kiegészítő képzés és a választható kiegészítő képzések teljesítésével, szakmai rendezvényeken való részvétellel vagy publikációkkal összesen

 • középfokú végzettségű vagy erdésztechnikus 48 kreditpont összegyűjtése, amelyből legalább 36 kreditpont a választható kiegészítő képzések teljesítéséből származik,
 • középfokú végzettségű vagy erdésztechnikus rendészeti szakszemélyzetnek 72 kreditpont összegyűjtése, amelyből legalább 54 kreditpont a választható kiegészítő képzések teljesítéséből származik,
 • felsőfokú erdészeti végzettségű szakszemélyzetnek 96 kreditpont összegyűjtése, amelyből legalább 72 kreditpont a választható kiegészítő képzések teljesítéséből származik,
 • felsőfokú erdészeti + 1 diplomás végzettségű szakszemélyzetnek 120 kreditpont összegyűjtése, amelyből legalább 90 kreditpont a választható kiegészítő képzések teljesítéséből származik.

A rendelet szabályozza az erdészeti vállkozás és az általa alkalmazott erdészeti szakirányító munkajogi viszonyát.

Ez nem keverendő össze a módosított Erdőtörvény 97§ -ban leírt, „alkalmazott szakirányító” fogalmával, mely az erdőgazdálkodó és az erdészeti szakszemélyzet viszonyát szabályozza.

Összefoglalva aki jelenleg jogosult erdészeti szakirányító, az egy ideig a nyilvántartásban marad, azonban magánerdőgazdálkodó felé erdészeti szakirányítást munkaviszonyban vagy vállalkozóként kötött írásbeli  megbízás útján végezhet, melynek tényét a nyilvántartásba be kell jegyeztetnie. 

Készüljenek fel időben, ne várjanak az utolsó időpontig.