Az erdőtörvény alapján miniszteri rendelet határozza meg az örökerdő-kezelési terv elkészítésének részletes szabályait. A múlt év során az összegyűlt gyakorlati tapasztalatok és legjobb külföldi gyakorlat eredményeit ötvözve elkészült az örökerdő-gazdálkodás szakmai kereteit meghatározó miniszteri rendelet, valamint jogszabály-módosítás útján az ezen üzemmódokra és az érintett tervek tartalmára és benyújtására vonatkozó részletszabályok épültek be az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendeletbe.

Ezzel összefüggésben készültek el azok az útmutatók, amelyek az itthon még hagyománnyal nem igazán rendelkező örökerdő-üzemmód bevezetéséhez, illetve az átmeneti üzemmódhoz nyújtanak segítséget. Tartalmazzák az üzemmódok gyakorlati fogásait és az elméleti háttér gyakorlat számára legfontosabb elemeit.Az útmutatóban szerepelnek olyan örökerdőmodellek is, melyek általánosságban kielégítik a különböző termőhelyi adottságú faállományokban a célmeghatározás igényét. Az ellenőrző eljárást megkönnyítő felvételi lap ezeket a modelleket veszi alapul, azonban a lehetőség adott saját modell alkalmazására is.

Az örökerdő- és az átmeneti üzemmódra váltás, valamint az üzemmódban történő gazdálkodás kiemelt feltétele a tervezett erdőgazdálkodásra vonatkozó részletes kezelési terv összeállítása, amelyek a következők:

1. Örökerdő esetében:
• örökerdő-kezelési terv

2. Átmeneti üzemmódban:
• átalakítási terv: ha hosszú távon örökerdő üzemmódra történő áttérés, valamint faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódra való áttérés a cél;
• erdőfelújítási terv: ha a szerkezeti változatosságot növelő, folyamatosabb erdőborítás biztosítása irányába ható erdőkezelés a célkitűzés.

A 2. pontban részletezett kétféle gazdálkodási típus távlati céljában ugyan különbözik, azonban a gyakorlati végrehajtása, a térben is változatos állományszerkezet megvalósítása hasonló formai és tartalmi követelményű tervek szerint történik.

A kezelési terveket az NFK honlapon közzétett sablonokon, illetve kitöltési útmutató szerint kötelező benyújtani az alábbiak szerint:
• egyrészt az erdészeti hatósághoz az üzemmódra való áttéréskor, mellékelve a tervet az üzemmód módosítására irányuló kérelemhez,
• majd ezt követően a Nemzeti Földügyi Központnak, az érintett körzeti erdőtervezések alkalmával, az erdőgazdálkodási javaslatok befogadásának időszakában.

A kezelési tervhez mellékelendő továbbá egy ún. erdészeti térképi vázlat is. A szakmai anyagok (útmutatók, sablonok, felvételi lap) itt találhatók.

Forrás: Nemzeti Földügyi Központ honlapjára.