Erdészeti vállalkozások fejlődését is segítheti az új GINOP pályázat

 

Tisztelt MEGOSZ Tagok

Magánerdő Tulajdonosok 

Tisztelt Erdőgazdálkodók

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett GINOP-1.2.9-20 kódszámú, „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” elnevezésű felhívás néhány hete jelent meg, és rövidesen megnyílik a lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására is. A pályázó vállalkozások 70-100 százalékos támogatási intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek, amelyet elsősorban új eszközök, gépek beszerzésére, valamint ingatlanfejlesztésre, munkabérre, alkalmazottak képzésére, IT-fejlesztésre fordíthatnak.

A támogatási kérelmek kizárólag online, elektronikus kitöltőprogramon keresztül, 2021. január 19. 9:00 órától 2021. február 18. 12:00 óráig nyújthatók be.

A felhívás 4.2 fejezetének 15. pontjában foglaltak arról rendelkeznek, hogy azon vállalkozások, amelyek árbevételének nagyobb hányada mezőgazdasági tevékenységből (TEÁOR szám 01.11-03.22) származik – tehát eszerint az erdőgazdálkodási, erdészeti szolgáltatási tevékenység (TEÁOR 02) is ide tartozik – azok e támogatásban nem részesülhetnek. Azonban egy érintett erdőgazdálkodó és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére az erre vonatkozó részt hamarosan korrigálja a kiíró, illetve, ha a megnyitásig nem is történik meg a módosítás, a pályázat elbírálása során a helyes értelmezést fogják alkalmazni! Az irányító hatóság megerősítése alapján a felhívás 8. számú szakmai mellékletében foglaltak az irányadók, mely szerint mezőgazdasági tevékenységnek a TEÁOR’08 szerint a 01 nemzetgazdasági ág alá besorolt tevékenységek, valamint a 1102 számú szőlő-bor termelés szakágazat alá besorolt tevékenység minősül. Ennek megfelelően jogosult támogatási kérelem benyújtására az a vállalkozás, amelynek legutolsó lezárt üzleti évéből származó bevételének több, mint 50%-a a TEÁOR’08 szerinti 02-es (erdőgazdálkodás) tevékenységből származik.  

Tehát zöld az út az előírt feltételeknek megfelelő erdészeti vállalkozások számára is!

Csak olyan mikro- és kisvállalkozások pályázhatnak, amelyek:
– Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
– vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók egyéni vállalkozás (kizárólag SZJA szerint adózó, KATA adózók nem), egyéni cégek,
– vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.

Nem nyújtható támogatás azon igénylő részére, amely többségi önkormányzati tulajdonban áll.

A fejlesztés megvalósítási helye: a felhívás 1. számú mellékletében szereplő hátrányos helyzetű települések egyike (vissza nem térítendő támogatás: 2-10 millió Ft, összes elszámolható költség max. 70%), vagy a 2. számú mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák településeinek valamelyike (maximum 60 millió Ft igényelhető, 100%-os támogatottság mellett). Ez esetben rendelkezni kell az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal is.

Előlegként a támogatás legfeljebb 25%-át lehet igényelni. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása. (Ez a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-a az ingatlan beruházásokkal együtt. Ha az utóbbi igénylése nem történik meg, akkor önállóan szükséges elérnie az 50%- ot.)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
– ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés);
–  IT-fejlesztések;
– képzések (kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe);
– gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése;
– bérköltség-támogatás igénybevétele;
– munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása – bérköltség felmerülése esetén;
– kötelezően előírt nyilvánosság;
– projektelőkészítés költségei (pl.: előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei) – kizárólag az 1. számú melléklet településeinek pályázatánál;
– projektmenedzsment – kizárólag az 1. számú melléklet településeinek pályázatánál.

A nem támogatható tevékenységek listáját érdemes figyelmesen átolvasni, mert amíg például a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházására (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés) lehet pályázni, addig a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek már nem minősülnek elszámolható tételnek. Másik jó példa az IT-fejlesztések, mert ez esetben a már meglévő informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége nem támogatható.

A pályázati dokumentáció innen érhető el.

Forrás: NAK