Tájékoztatás „A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkárság” létrehozásáról

 

Tisztelt MEGOSZ Tagok

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok

Tisztelt Erdőgazdálkodók

A MEGOSZ már a megalakulásától igyekezett kormányzati szintű elismerést elérni a magán erdőgazdálkodás számára, és kérte egy magánerdőkkel foglalkozó osztály létrehozását. Az Erdőtörvény elfogadásával ugyan megjelent a törvényben a magánerdő kezelésének fontossága, de a minisztériumban nem jött létre a szakterülettel foglalkozó szervezeti egység.

Az Agrárminisztérium 2021. 03. 20-tól hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata 12.14. 39 pontja alatt rendelkezett a  magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár  intézményének létrehozásáról, és a 73 / A. § ​​(1) meghatározza feladatait. magánerdőket tulajdonló és kezelő tulajdonosok és szakemberek munkája ezzel a döntéssel elismerésre került. Az elért erdemények között csak egyet szeretnék kiemelni: a rendszerváltás óta eltelt időszakban az erdőtelepítések 98% -a magán erdőgazdálkodók munkája eredményeként jött létre, ami már eléri és még ezen a tavaszon meghaladja a 220 000 hektárt.

Erdészüdvözlettel: Duska József

10/2019. (XII. 30.) AM utasítás
Hatályos: 2021.03.20 -tól.
12.13. Az erdőkért felelős helyettes államtitkár 71. § (1) Az erdőkért felelős helyettes államtitkár
a) felelős az erdőgazdálkodással, a vadgazdálkodással és a halgazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátásával,
b) a Közös Halászati ​​Politika (KHP) reformjával kapcsolatos szakmai munka
összefogásáért,
c) Felelős államot megillető vadászati és Halászati Jog hasznosításával kapcsolatos
döntéshozatalért,
d) felel a vadgazdálkodási tájegységi RENDSZER működtetéséért,
e) Felelős Z- Állami erdőgazdasági Társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlásból származó
szakmai feladatok ellátásáért,
f) az erdőgazdálkodásra, az erdő védelmére, az erdővagyon fenntartására, a közönség
hasznosítására és a bővítésének feltételrendszerére és a faanyag kereskedelmi lánc
hatósági felügyeletére vonatkozó jogszabályok előkészítésére,
g) felelős az erdőgazdálkodásra és a faanyag kereskedelmi lánc hatósági
felügyeletére,
h) közreműködő igazgatás. a faanyag kereskedelmi
hatósági felügyelet felügyeleti szakmai irányítási tevékenysége,
i) gyakorolja a felügyeleti szervet megillető hatáskört és kiadási egészségügyi jogkört az erdészeti,
faanyag kereskedelmi hatósági felügyeleti ügyekben,
j) 36 közvetlen helyet az NFK-val, közreműködik az erdészeti igazgatási
feladatkörében az NFK szakmai irányításában ,
k) 37
l) 38
(2) Az erdőkért felelős helyettes államtitkár irányítja
a) az Erdőgazdálkodási Főosztály vezetője,
b) a Halgazdálkodási Főosztály vezetője,
c) a Vadgazdálkodási Főosztály vezetője
tevékenységét.
72. § (1) Az erdőkért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása
érdekében a titkárság működik.
(2) Az erdőkért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének
tevékenységét.
73. § Az erdőkért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az Erdőgazdálkodási
Főosztály vezetője, annak távollétében a Vadgazdálkodási Főosztály vezetője helyettesíti.
12.14. 39 A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár
73 / A. § (1) A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára) felelős a magánerdőkkel kapcsolatos erdészeti stratégiai kialakításáért;
b) felelős az erdőgazdálkodást érintő EMVA forrású támogatási jogcímek szakmai
feltételeinek meghatározása, valamint a vonatkozó jogszabályok szövegtervezeteinek
kidolgozása valójában közreműködéssel;
c) felelős az erdőtulajdonosi réteg szakmai tájékoztatását célzó kiadványok készítéséért és
rendezvények szervezéséért;
d) felelős a magánerdőgazdálkodás birtokszerkezetének fejlesztéséért;
e) felelős a magánerdőgazdálkodás integrációjának ösztönzéséért;
f) felelős a magánerdőgazdálkodás jövedelmezőségi helyzetének feltárásáért és
fejlesztéséért;
g) felelős a magánerdőgazdálkodás tudásbázisának és szakember-ellátottságának
fejlesztéséért;
h) közreműködik a magánerdőgazdálkodók szakmai és érdekképviseleti szervezeteivel
kapcsolatos kapcsolattartásban;
i) közreműködik a nemzeti, az európai és a nemzetközi fejlesztési politika és az innovációs
feladatok meghatározásában és megvalósításában;
j) javaslatokat tesz a fejlesztési és innovációs célok megvalósításához szükséges
jogalkotásra az erdőkért felelős helyettes államtitkár felé.
(2) A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár irányítja az
Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs Főosztályvezető tevékenységét.
73 / B. § (1) A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár munkájának
és feladatainak ellátása területén a titkárság működik.
(2) A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága
vezetőjének tevékenységét.
73 / C. § A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkárt
akadályoztatása esetén az Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs Főosztály vezetője
helyettesíti.

Változott az Agrárminisztérium szervezeti és működési szabályzatával, amely több dologban is érinti az erdészet ügyeit. A földügyek átkerültek a közigazgatási államtitkárhoz. Az erdőkért felelős államtitkár új helyettese a magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár. 4/2021. AM utasítás *  módosította a 10/2019. AM utasítást 2021. március 21-i hatállyal.

* A kapcsoló szerinti szöveg 2021.03.20-2021.03.20-ig tehát a megjelenése napját mind ezen a napon érvényes, majd beépített és módosított utasítás és hatás veszteség. Ugyanakkor talán a módosító szöveget olvasva lehet leghamarabb megismerni a változásokat.

A 10/2019. (XII. 30.) AM utasítás  2020.07.01-2021.03. 19. időszakban hatályos volt szövege , valamint  az új, 2021.03.20-tól hatályos szövege  és kapcsolói használható olvasható. A baloldali, piros függőleges margó vonalak jelölik a változást a korábbi időszakhoz képest.

 

Nézzük a részleteket.

5.§ (A miniszter irányítja) f) pontjában

a korábbi „az erdőkért és a földügyekért felelős államtitkár,”

a továbbiakban ” az erdőkért felelős államtitkár ,”

szövegre változott.

Ennek megfelelően változot a 8.§ f) pontja is.

A 12.§ (2) bekezdés szerint egy közigazgatási államtitkár igazgatási feladatkörében korábban 10 féle dologban járt el (a) -tól j) -ig), eztán pedig számozottan 1-23 féle ügyben kell eljárni. Az első 10 pont azonos,  a 11-23. pontok az újak. Ezen feladatok tehát átkerültek a közigazgatási államtitkárhoz .

12. felelős a Nemzeti Földalappal kapcsolatos feladatok ellátásáért,

13. felel az NFK-val kapcsolatban kapcsolattartásért,

14. felelős az állami tulajdonú termőföldek árverésének kijelölésére a módosítást iránti kérelmek ügyében a döntés-előkészítő feladatok ellátásáért,

15. felel az állami tulajdonú földek hasznosításával kapcsolatos felmerülő szakmai tevékenységek ellátásáért,

16. a Kormány földbirtok-politikájának felelős felelőssége a nemzeti park igazgatósága, az állami erdőgazdasági társaság vagy vagyonkezelésében, valamint az NFK tulajdonosi joggyakorlása alatt álló földhasználati hasznosítás,

17. felelős az irányítás alá tartozó szervezeti egység működési vagy felügyeleti, vagy egyéb szakmai információs rendszerek közötti kapcsolat és folyamatos adatcsere biztosítás.

18. felelős a termőföldön fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése miatt indult állami program végrehajtása,

19. felel a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz hasonló földméréssel, térinformatikával, térképészettel, távérzékeléssel, (a továbbiakban: agrárföldmérés és térinformatika), a telekalakítással, a földvédelemmel, a földminősítéssel, a földhasznosítással, a földhasználati nyilvántartással, a földkiadással. , a földforgalommal, a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földdel, valamint a földművesekkel, a mezőgazdasági termelőszervezetekkel, valamint a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásával (a továbbiakban: földügyi és agrárföldmérési, térinformatikai igazgatással) kapcsolatos feladatok ellátásáért, egy szakrendszerek működtetéséért,

20. gyakorolja a fővárosi és a megyei kormányhivatalok földügyi és agrárföldmérési, térinformatikai igazgatási hatósági és igazgatási tevékenységének szakmai szakmai felügyeletét, valamint a kormányzati törvény által meghatározott szakmai irányítói hatásköröket,

21. felelős az önállósági közösségek elismerésével kapcsolatos döntések – a miniszter nevében és megbízhatóságából származó – kiadmányozásáért,

22. felelős – a gazdasági helyettes államtitkárral együttműködve – az NFK által közpénzek, eszközök és források rendeltetésszerű, hatékony, eredményes, gazdaságos, valamint szabályszerű felhasználásának felügyeletével,

23. felelős a mezőgazdasági vízgazdálkodással összefüggő feladatokért.

A 12.§ (4) bekezdés g) pontja szerint a továbbiakban a közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja a „a Földvagyon-gazdálkodási és Öntözésfejlesztési Főosztály vezetője tevékenységét”

A 10. pont (27-29. §-ok) megmutatja  a továbbiakban az erdőkért felelős államtitkár feladatai t.

„27. §  (1) Az erdőkért felelős államtitkár

a)  felelős az állami erdőgazdasági társaságok felügyeletéért,

b)  felelős a vadgazdálkodással, erdőgazdálkodással, a faanyag kereskedelmi lánccal és a halgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért,

c)  felel az erdészeti igazgatási feladatkörében eljáró NFK-val kapcsolattartásért, szakmai irányításáért,

d)  felelős a vadgazdálkodási tájegységi rendszer működtetéséért,

e)  felelős az irányítás alá tartozó szervezeti egységek működtetése vagy felügyelete, vagy egyéb szakmai információs rendszerek közötti kapcsolat és folyamatos adatcsere biztosítás.

f)  gyakorolja a fővárosi és a megyei kormányhivatalok vonatkozásában az erdőgazdálkodást, valamint a faanyag kereskedelmi lánc hatóságát és igazgatási tevékenységét a miniszter törvényi irányelveinek szakmai irányítói hatásköröket,

g)  közreműködik a Személyügyi és Igazgatási Főosztállyal az állami erdőgazdasági társaságok vagy kezelési és vagyongazdálkodási, valamint a tulajdonosi joggyakorlási kérdések között, például az MNV Zrt.-vel, a Pénzügyminisztériummal, a nemzeti vagyon kezelésével kapcsolatos felelős tárca nélküli miniszterrel, a Miniszterelnökséggel, valamint azokkal az ügyekkel. tekintettel arra, hogy más hatóságokkal való kapcsolattartásban,

h)  felelős az erdőgazdálkodói nyilvántartással, az Országos Erdőállomány Adattárral és az Országos Erdőkár Nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátásával, a szakrendszerek működtetésével,

i)  a vadgazdálkodással, az erdőgazdálkodással, a faanyag kereskedelmi lánccal és a halgazdálkodással kapcsolatos feladatokkal gyakorolták a fővárosi és megyei kormányhivatalt, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: NÉBIH), valamint az NFK hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben kiadott vészhelyzetet. .

(2) Az erdőkért felelős államtitkár irányítja

a)  az erdőkért felelős helyettes államtitkár,

b)  magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár

tevékenységét.

28. §  (1) Az erdőkért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása számára a titkárság működik.

(2) Az erdőkért felelős államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

29. §  Az erdőkért felelős államtitkárt – ha nem a miniszter helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása esetén az erdőkért felelős helyettes államtitkár, annak távollétében a magánerdőgazdálkodás fejlesztési és felelős helyettes államtitkár helyettesíti. „

 

A földügyekkel összefüggő feladatok tehát feladatköréből kikerültek .

Továbbá a földügyekért felelős helyettes államtitkárt nem ő irányítja a továbbiakban, hanem „az erdőkért felelős helyettes államtitkár” mellett a továbbiakban is hozzá tartozik a ” magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár „.

Az erdőkért felelős államtitkárt eddig akadályoztatása esetén a felelős ügyekért felelős helyettes államtitkár helyetteseket és az ő akadályokat okozhatott az erdőkért felelős helyettes államtitkárok.

A továbbiakban ilyen esetben az elsődlegesen az erdőkért felelős helyettes államtitkár és akadályoztatás esetén a magánerdőgazdálkodás fejlesztési felelősségét az államtitkár és a helyettesítő.

A helyettes államtitkárokat felsoroló 12. pont is ennek megfelelően változik.

A 12.13. pont mutatja  az erdőkért felelős helyettes államtitkár feladatai t.

Ebben a 71. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltakkal kiegészítve:

j)  közvetlen kapcsolatban tart az NFK-val, közreműködik az erdészeti igazgatási feladatkörében a NFK szakmai irányításában,”

Ugyanakkor feladatköréből kikerültek a 71.§ k) és l) pontok szerinti föld alatti gombagyűjtéssel kapcsolatos ügyek.

Az új 12.14. pont pedig az alábbi:

„12.14. A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár

73 / A. §  (1) A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár

a)  felelős a magánerdőkkel kapcsolatos erdészeti stratégia kialakításáért;

b)  felelős az erdőgazdálkodást érintő EMVA forrású támogatási jogcímek szakmai feltételeinek meghatározásában, valamint a vonatkozó jogszabályok szövegtervezeteinek kidolgozásában való közreműködésben;

c)  felelős az erdőtulajdonosi réteg szakmai tájékoztatását célzó kiadványok készítéséért és rendezvények szervezéséért;

d)  felelős a magánerdőgazdálkodás birtokszerkezetének fejlesztéséért;

e)  felelős a magánerdőgazdálkodás integrációjának ösztönzéséért;

f)  felelős a magánerdőgazdálkodás jövedelmezőségi helyzetének feltárásáért és fejlesztéséért;

g)  felelős a magánerdőgazdálkodás tudásbázisának és szakember-ellátottságának fejlesztéséért;

h)  közreműködik a magánerdőgazdálkodók szakmai és érdekképviseleti szervezeteivel kapcsolatos kapcsolattartásban;

i)  közreműködik a nemzeti, az európai és a nemzetközi fejlesztési politika és az innovációs feladatok meghatározásában és megvalósításában;

j)  javaslatokat tesz a fejlesztési és innovációs célok megvalósításához szükséges jogalkotásra az erdőkért felelős helyettes államtitkár felé.

(2) A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár irányítja az Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs Főosztályvezető tevékenységét.

73/B. § (1) A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

73/C. § A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs Főosztály vezetője helyettesíti.”

 


 

A záró rendelkezések után a március 20-tól hatályos 1. függelék mutatja rajzzal az új szervezeti sémát. (pdf, 1 oldal) Ebből a számunkra érdekes részek kinagyítva:

image.png
2. függelék a Minisztérium szervezeti egységeinek feladatait sorolja fel.

Ebben a közigazgatási államtitkárhoz került Földvagyon-gazdálkodási és Öntözésfejlesztési Főosztály feladatai 2.0.5. pontban találhatóak.

A 7.2. pont mutatja az erdőkért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek feladatait.

A 7.2.2. szerinti Erdőgazdálkodási Főosztály esetében az alábbi pontokban van változás:

(2) f) közreműködik a magánerdő-gazdálkodás működésének, állapotának rendszeres értékeléséért és a gazdálkodást előmozdító fejlesztési lehetőségek kidolgozásáért;

(3) p) – az érintett önálló szervezeti egységekkel – együttműködik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel, az NFK-val, a Soproni Egyetemmel, az agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel kapcsolatos szakmai döntések előkészítésében;

(7)

e) felelős a Soproni Egyetem erdészeti kutatással foglalkozó szervezeti egységei szakmai feladatainak kijelölésében és felügyeletében;

h) felelős a NAK erdőgazdálkodási szakterületeivel való együttműködéséért;

i) felelős a faanyag-gazdálkodás nemzetgazdasági összefüggéseinek, a fapiac alakulásának vizsgálatáért, valamint a lokális biomassza energetikai lehetőségek feltárásért, együttműködések kialakításáért;

j) felelős az erdészeti és faipari kutatás fejlesztési irányelveinek kidolgozásáért;

k) közreműködik az erdészeti és faipari szakoktatás és az e területen működő intézmények tevékenységének meghatározásában, fejlesztési irányelveinek kidolgozásában.

Az új szervezeti egység feladatai pedig:

„7.3. A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

7.3.1. Titkárság

A magánerdőgazdálkodás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár közvetlen alárendeltségében működik a Titkárság, feladatait a 75. § rögzíti.

7.3.2. Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs Főosztály

1. Az Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs Főosztály koordinációs feladatai körében

a) közreműködik a védett természeti területek kialakításával kapcsolatos erdészeti szakmai véleményezésben;

b) közreműködik az erdészeti kutatás, a szakoktatás, az e területen működő intézmények tevékenységének meghatározásában, fejlesztési irányelveinek kidolgozásában;

c) közreműködik a hazai társhatóságokkal – rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal -, valamint az erdészeti szervezetekkel – Országos Erdészeti Egyesület, Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség – való kapcsolattartásban;

d) közreműködik az erdőgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokban (OSAP);

e) közreműködik a szakmai konferenciák, rendezvények, kiállítások, médiaprogramok előkészítésében, koordinálásában, azokon való részvételben;

f) közreműködik a NAK erdőgazdálkodási szakterületeivel való együttműködésben;

g) közreműködik a szakoktatás, az e területen működő intézmények tevékenységének meghatározásában, fejlesztési irányelveinek kidolgozásában.

2. Az Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében

a) felelős az erdőgazdálkodási ágazat európai uniós támogatási rendszer szakmai irányelveinek kialakításáért;

b) közreműködik az erdőgazdálkodási ágazat európai uniós és nemzeti támogatási rendszer szakmai irányelveinek kialakításában, az adható támogatások felhasználásának szakmai felügyeletében;

c) felelős az erdőgazdálkodást érintő EMVA forrás támogatási rendszerének kialakításában való közreműködésért;

d) felelős az erdőgazdálkodást érintő EMVA forrású támogatási jogcímek szakmai feltételeinek meghatározásában, valamint a vonatkozó jogszabályok szövegtervezeteinek kidolgozásában való közreműködésért.

3. Az Erdészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs Főosztály funkcionális feladatai körében

a) közreműködik az erdészeti tárgyú jogszabályokban meghatározott, a hosszú távú erdőállomány rögzített és az erdészeti igazgatás által ellenőrzött szakszerű, tartamos – fenntartható – erdőgazdálkodás érvényesítésében;

b) felelős a magánerdő-gazdálkodás működésének, állapotának rendszeres értékeléséért és a gazdálkodást előmozdító fejlesztési lehetőségek kidolgozásáért;

c) közreműködik az erdőgazdálkodási stratégiai célok meghatározásában;

d) közreműködik az erdészeti műszaki fejlesztés irányainak meghatározásában;

e) közreműködik az erdészeti minőségszabályozási feladatok ellátásában és korszerűsítésében;

f) közreműködik az erdőgazdálkodás tekintetében a minőséggel, biztonsággal és gazdálkodással kapcsolatos kommunikációs feladatoknak a Minisztérium által történő ellátásához a szükséges szakmai előkészítésében, a civil szervezetek és a közvélemény számára történő kommunikációban;

g) közreműködik a faanyag-gazdálkodás nemzetgazdasági összefüggéseinek, a fapiac alakulásának vizsgálatáért, valamint a lokális biomassza energetikai lehetőségek feltárásért, együttműködések kialakításáért;

h) közreműködik az erdészeti és faipari kutatás fejlesztési irányelveinek kidolgozásában.”

3. függelék ugyanazt az új szervezeti sémát mutatja be, mint az 1. függelék, csak más szerkesztésben.

4. függelék: A miniszter által irányított háttérintézmények, szakmai irányítása alatt álló szervek, valamint társasági és alapítványi portfólió

A 21 állami erdőgazdasági Zrt. helyzete változatlan, az elnevezés változott: az erdőkért felelős államtitkárhoz tartoznak. (A korábban 22-ből 1, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. nincs már ebben sorban, hiszen átkerült a Soproni Egyetemet is működtető alapítványhoz.)

Az 5. függelék a Minisztériumban alkalmazott politikai tanácsadói, főtanácsadói feladatköröket sorolja fel, melyek között új elem:

„5. erdészetpolitikai tanácsadás az erdők változó társadalmi elvárásaival, az ehhez szükséges képzési és tudományos felkészüléssel kapcsolatos teendőkhöz;”

Forrás: AM; FATÁJ-online; az elemzést készítette: Mőcsényi Miklós