A Vidékfejlesztési Program 2022-ben pályázható forrásai

Tisztelt erdőgazdálkodók!

Az alábbi pályázatok nyíltak meg, illetve a feltüntetett időben fognak megnyílni 2022-ben. 

VP5-8.2.1-16Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása (újranyitás)2022.03.01 – 2022.12.31.

VP5-8.5.1-17Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások2022.02.28., majd 2022.04.30.

VP5-8.3.1-17Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése (újranyitás)2022.02.04 – 2022.03.31

Módosult „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című (VP5-8.3.1-17
kódszámú) felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott
erdőkárok megelőzése” című (VP5-8.3.1-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
 Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben a támogatási összegek a Vidékfejlesztési
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm.
határozat módosítása alapján pontosításra kerültek.
 A Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: VP) módosítása alapján új célterületként
bevezetésre került az „erózióvédelmet és vízvisszatartást szolgáló tókák létesítése” és „az
erdészeti károsítók elleni biológiai, vagy vegyszeres védekezés támogatása”. „Az erdészeti
károsítók elleni biológiai, vagy vegyszeres védekezés támogatása” célterület keretében a
jövőben támogathatóak a „madárodúk kihelyezése és fenntartása”, „a lisztharmat elleni
vegyszeres védekezés”, a „cserebogár pajor elleni védekezés”, valamint a „klímaállomás
beszerzése”. Az új célterületek bevezetésével a felhívás több fejezete is módosult.
 A VP módosítás alapján módosult a 3.7.1. Indikátorok fejezetben a felhívás indikátorszáma.
 Kiegészült a 3.3 Nem támogatható tevékenységek fejezet a 3.)-6.) bekezdéssel.
 A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben új benyújtási
időszakok kerültek feltüntetésre (2022. február 4-től – 2022. december 31-ig), ezáltal a
felhívás keretében ismét lehetőség nyílik a támogatási kérelmek benyújtására.
 A VP módosítás alapján az 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezetben átlagosan 20-25%-
al megemelkedtek a felhívás keretében eddig támogatott tevékenységek egységköltségei.
Az 5.3 fejezet 1).-4.) bekezdésében tett támogatásemelés a 2022-ben és az azt követő
években benyújtott kifizetési igénylések kapcsán kerülnek alkalmazásra.
 Az 1. számú mellékletben (Fogalomtár) módosult a „jogosult erdészeti szakszemélyzet” és a
„mérési jegyzőkönyv” meghatározása, valamint kiegészült a melléklet a „tóka” fogalmával.
 A 2. számú melléklet (Művelettípusok szakmai követelményei) kiegészült „a tókák létesítése”,
a „madárodúk kihelyezése és fenntartása”, valamint a „klímaállomás beszerzése”
célterületek műszaki követelményeivel.
 Az 5. számú melléklet (Hozzájáruló nyilatkozat) kiegészült a „tókák létesítése” és a
„klímaállomás beszerzése” célterületekkel.
 A felhívás az „erdészeti károsítók elleni biológiai, vagy vegyszeres védekezés” célterület
vonatkozásában kiegészült a 7. számú (Igazolás az erdészeti károsítók elleni biológiai, vagy
vegyszeres védekezés indokoltságáról), valamint a 8. számú (Permetezési napló)
mellékletekkel.
 A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

VP5-8.1.1-16Erdősítés támogatása2022.02.28., majd 2022.04.30.

VP-5-8.6.2-16Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek (újranyitás)2022.02.09 – 2022.03.31., majd 2022.11.02 – 2022.12.02.

Módosult az „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek” című (VP5-8.6.2-16
kódszámú) felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
tevékenységek” című (VP5-8.6.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
 Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben a támogatási összegek a Vidékfejlesztési
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm.
határozat módosítása alapján pontosításra kerültek.
 A 3.7.1. Indikátorok fejezetben módosult a felhívás indikátorszáma.
 A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben új benyújtási
időszakok kerültek feltüntetésre (2022. február 9-től – 2022. március 31-ig és 2022.
november 2-tól 2022. december 2-ig).
 A Vidékfejlesztési Program módosítása alapján a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezetben
módosultak a felhívás értékelési szempontjai. Új értékelési szempontként került beillesztésre
az „Erdőgazdálkodó teljes erdőgazdálkodási tevékenységének területe”, valamint az
„Erdőrészlet fatermési osztálya” értékelési szempont. Az új kiválasztási kritériumok a felhívás
módosítás megjelenését követő értékelési időszak első napjától alkalmazandóak.
 Az 5.1 A támogatás formája fejezetben módosult az euró/forint átváltási arány
meghatározásával kapcsolatos előírás.

VP4-15.1.1-17Erdő-környezetvédelmi kifizetések (újranyitás)2022.03.01 –2022.04.30.

VP4-15.2.1.1-16Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése (újranyitás)2022.03.01 –2022.12.31.

VP4-12.2.1-16Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések Évente az egységes kérelem keretében kérelmezhető.

VP5-8.4.1-16Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállításaÉvente az egységes kérelem keretében kérelmezhető.