Megjelent az Erdővagyon és erdőgazdálkodás Magyarországon 2021-ben című kiadvány

Magyarország erdeinek összefoglaló adatai 2021 című kiadvány megjelentetését követően a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) Erdészeti Főosztálya az előző évekhez hasonlóan idén is elkészítette a hazai erdők és erdőgazdálkodás egyes kiemelt jellemzőit ábrás megjelenítési formában tartalmazó, Erdővagyon és erdőgazdálkodás Magyarországon 2021-ben című erdészeti leporellót. A leporelló az idei évben rendhagyó módon csak elektronikusan jelent meg, elérhető a Főosztály honlapjának Magyarország erdeivel kapcsolatos adatokat tartalmazó oldalán.

A leporelló ismét számos témát érint. Szemléletes grafikonokról olvashatjuk le többek között az elmúlt másfél évtized erdő- és erdőtelepítési terület, élőfakészlet, folyónövedék, bruttó és nettó fakitermelés változásait. Megtudhatjuk, hogy faállományainkat milyen mértékben alakítottuk át, milyen az idegenhonos fafajok területfoglalása különböző faállománytípusokban, ill. megyénként, valamint tájékozódhatunk az erdei közjóléti létesítmények számszaki változásairól. Képet kaphatunk erdeink természetességi állapotáról, a védett és a Natura 2000 hálózathoz tartozó erdők egymáshoz való viszonyáról, egyes fafajcsoportok koreloszlásairól védett és nem védett területen. Az ábrák könnyebb értelmezését az azokon feltüntetett számadatok segítik.

Az NFK gondozásában megjelenő két, naprakész információkat tartalmazó erdészeti leporelló évek óta jó kiegészítője egymásnak, így nagy haszonnal forgathatják mind az erdőkkel foglalkozó szakemberek, mind az erdők iránt érdeklődők egyaránt.

Az alábbi Linken található az erdészeti leporelló:

2021Leporello98x210tablazatosWeb

https://nfk.gov.hu/Magyarorszag_erdeivel_kapcsolatos_adatok_news_513