Erdőtelepítések BISS jogosultsága

Európai Uniós források felhasználásával 2004. óta lehet az erdőtelepítésekhez állami támogatást igényelni. Ehhez kapcsolódóan merül fel időszakról időszakra, hogy az érintett területek jogosultak-e, illetve meddig jogosultak a mezőgazdasági alaptámogatásra (röviden: SAPS majd BISS). A következőkben az Agrárminisztérium tájékoztatására alapozva erről adunk egy rövid összefoglalót, amely az egyszerűség kedvéért csak a terület SAPS majd BISS jogosultságáról, illetve annak időtartamáról szól, az egyéb jogosultsági feltételekre nem tér ki.

A SAPS majd BISS részletes szabályait a 2023. január 1-től kezdődő időszakra vonatkozóan a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP Stratégiai Terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2021/2115/EU rendelet, továbbá az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 16/2023. (IV. 19.) AM rendelet tartalmazza.

A korábbi időszakokban részben eltérő tartalommal, de hasonló szabályozások voltak hatályban.

A SAPS majd BISS jogosultságot elsődlegesen tehát ezek a jogszabályok határozták/határozzák meg. Az erdősítés támogatási feltételeit meghatározó jogszabály, illetve pályázati felhívás ehhez annyiban járul/járult hozzá, hogy meghatározzák/meghatározták az egyes célállománytípusokhoz tartozó kötelezettségvállalási időszakokat, ami a későbbiekben részletezettek szerint a SAPS majd BISS jogosultság időtartamát jelenti/jelentette.

NVT-MgTE támogatással létesült erdőtelepítések

Az NVT alapján 2004-2006 közötti időszakban lehetett mezőgazdasági területek erdősítésére támogatást igényelni. A mezőgazdasági alaptámogatásra vonatkozóan az NVT időszakában érvényben lévő szabályozás kategorikusan kizárta az erdősített területre a mezőgazdasági alaptámogatási jogosultságot. A későbbi szabályozások ugyan ebben a tekintetben megengedőbbé váltak, de a támogatási jogosultság megszakadása miatt ezek a területek később nem válhattak újra jogosulttá a SAPS-ra, majd a BISS-re.

EMVA-MgTE támogatással létesült erdőtelepítések

A 2007-től 2013-ig tartó támogatási ciklusban az újonnan létesült erdőtelepítések területei a kötelezettségvállalási idő végéig jogosulttá váltak a SAPS-ra.  A kötelezettségvállalási időszak az erdősítési támogatási rendelet (88/2007. (VIII.17.) FVM rendelet) alapján megegyezett a jövedelempótló támogatásra való jogosultság időszakával, ami tölgy és bükk, valamint egyéb kemény lombos célállomány esetén 15 év, egyéb légy lombos erdőnél 10 év, akác, nemesnyár és fenyő telepítése vonatkozásában pedig 5 év volt.

VP támogatással létesült, illetve létesülő erdőtelepítések

A 2014-től 2021-ig terjedő támogatási ciklusra, majd a következő kétéves átmeneti időszakra vonatkozó szabályozás mind az EMVA, mind pedig a VP időszakában létesült erdőtelepítések területére fenntartotta/megteremtette a SAPS jogosultságot. A különbség annyi, hogy a VP időszakában létesült erdősítések esetében a jogosultsági időszak a vonatkozó pályázati felhívás alapján minden célállomány típus, csoport esetében egységesen 12 év.

A felhívásban szereplő másik célterület, az Ipari célú fás szárú ültetvény telepítése esetén a fenntartási és kötelezettségvállalási időszak a telepítés befejezésétől számított nyolcadik év vége, illetve, ha a támogatást igénylő a támogatási kérelemben ennél hosszabb időszakot vállalt, akkor a vállalt időszak vége. Ebben az esetben is a SAPS/BISS jogosultság csak a fenntartási időszak alatt áll fenn. A támogatási jogosultság folytatódhat, ha az ültetvény kitermelését követően a terület újra mezőgazdasági hasznosításra vagy erdősítésre kerül.

KAP 2023-2027. közötti időszakában létesülő erdőtelepítések

Az új KAP szabályozás mind az EMVA, mind a VP, mind pedig a KAP időszakában létesült, illetve létesülő erdőtelepítések területére fenntartotta, illetve megteremtette a BISS jogosultságot. A jogosultsági időszak pedig a KAP támogatással létesülő erdőtelepítések esetében – egyelőre a KAP Stratégiai Terv alapján – továbbra is egységesen 12 év marad.

Forrás: NAK