Tájékoztatás igazgatási szünetről

Magyarország Kormánya a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt a kormányzati igazgatási szervek – többek között a vármegyei kormányhivatalok, az NFK – feladataikat nem látják el, és az ügyfélfogadás sem működik. A szünet időtartama pedig nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

Az igazgatási szünetről és az erdészeti szakigazgatást érintő hatásairól egy részletes tájékoztatás elérhető a Nemzeti Földügyi Központ internetes oldalának bevezető részében (https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303).