MEGHÍVÓ MEGOSZ 2010. évi Közgyűlésére

Értesítem, hogy a MEGOSZ következő Közgyűlését az Elnökség

2010. április 22-én (csütörtökön) 10 órára

hívja össze az Erdészeti Információs Központ tanácstermében (1021 Budapest, Budakeszi út 91.).

Napirend:

  1. Elnökségi beszámoló a 2009. évről (Luzsi József)
  2. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2009. évről (Bodor Dezső Károly)
  3. A 2009. évi mérleg elfogadása (előterjesztő: Luzsi József)
  4. 2010. évi költségvetés megvitatása (Dr. Sárvári János)
  5. Egyebek

Az Elnökség határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést azonos napirenddel 2010. április 22-én 10 óra 30 percre hívja össze, azonos helyszínre. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A jelen meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül várjuk írásos (levél, fax, e-mail) javaslataikat esetleges újabb napirendi pontokra a MEGOSZ titkárságán.

A Közgyűlést követően, előreláthatólag 13,00 órai kezdettel erdészeti fórumot tartunk, amelyen az FVM és az MVH illetékesei tartanak előadásokat a magánerdő gazdálkodás aktuális kérdéseiről az alábbi program keretében:

Gulyás Levente igazgató, MVH: Tájékoztató az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program erdészeti jogcímei kifizetéseinek helyzetéről

Dr. Bondor István főosztályvezető, FVM: Tájékoztató az ÚMVP erdészeti jogcímeinek megnyitásáról, újbóli megnyitásáról, a Monitoring Bizottsághoz beérkezett MEGOSZ javaslatok sorsáról

Dr. Nagy Dániel főosztályvezető, FVM: Tájékoztató az új erdészeti szakirányítási rendeletről, a rendelkezésre álló keretről, az FVM-ben tervezett erdészeti jogalkotási folyamatokról

Kérjük a Tisztelt Tagtársakat, hogy akik konkrét kérdéseket akarnak megfogalmazni az előadókhoz, azt legkésőbb 2010. április 19-ig szíveskedjenek eljuttatni a MEGOSZ Titkárságának.

Budapest, 2010. március 31.

Tagtársi üdvözlettel az Elnökség nevében:

Luzsi József

elnök