A 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról…..

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

A Vidékfejlesztési Minisztériumtól megkaptuk a mellékelt levél kíséretében

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról készített miniszteri rendelet-tervezetet.

Nem termelő beruházások rendeletmódosítás

Indoklás

Köziglevél
Kérjük, hogy a tervezettel kapcsolatos konkrét, szövegszerű kiegészítő, módosító javaslataikat, észrevételeiket legkésőbb 2010. július 06-án 11,00 óráig küldjék meg a MEGOSZ Titkárságának.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök