Erdészeti potenciál rendelet véleményezése

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

A Vidékfejlesztési Minisztériumtól megkaptuk az alábbi levél kíséretében

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

készített miniszteri rendelet-tervezetet. Ennek a jogcímnek különös aktualitása van a közelmúlt szélsőséges időjárása által okozott erdőkárok miatt és egy megfelelően módosított támogatási rendelet sokat segíthet a károsodott erdők tulajdonosainak, gazdálkodóinak.
Kérjük ezért, hogy a tervezettel kapcsolatos konkrét, szövegszerű kiegészítő, módosító javaslataikat, észrevételeiket legkésőbb 2010. július 02-án 11,00 óráig küldjék meg a MEGOSZ Titkárságának.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök

_______________________________________

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

JOGI Főosztály

1860 Budapest

301-4000 Fax: 301-46-29.

Ügyiratszám: XIX/914/2/2010.

Ügyintéző: dr. Könczöl Sarolta

É301-42-71

Kapják: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Miniszterelnökség, MVH, MgSzH, MOSZ, MAK, MAGOSZ, AGRYA, Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, HANGYA

Mellékelten – elektronikus úton – megküldöm az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelet-tervezetét.

Indoklás

Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos egyetértését, esetleges észrevételét dr. Simon Attila István helyettes-államtitkár úr részére

2010. július 5-ig

írásban megküldeni szíveskedjék.

Kérem, hogy a borítékot a VM Jogi Főosztálya részére címezzék. Válaszukat faxon is fogadjuk a 301-4629 faxszámon.

Budapest, 2010. június 28.

Üdvözlettel:

dr. Kis Norbert

főosztályvezető