Erdőszerkezet átalakítási rendelet véleményezése

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

A Vidékfejlesztési Minisztériumtól megkaptuk az alábbi levél kíséretében

az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról

139 rendelet módosítás tervezet

139 rendelet mód.indoklás

készített miniszteri rendelet-tervezetet.

Kérjük, hogy a tervezettel kapcsolatos konkrét, szövegszerű kiegészítő, módosító javaslataikat, észrevételeiket legkésőbb 2010. július 02-án 11,00 óráig küldjék meg a MEGOSZ Titkárságának.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök


VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

JOGI Főosztály

1860 Budapest

301-4000 Fax: 301-46-29.

Ügyiratszám: XIX/906/1/2010.

Ügyintéző: dr. Ördög Adrienn

É301-42-55

Adrienn.Ordog@fvm.gov.hu

Kapják: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Miniszterelnökség, MVH, MgSzH, MOSZ, MAK, MAGOSZ, AGRYA, HANGYA, Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Mellékelten – elektronikus úton – megküldöm az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelet-tervezetét.

Kérem, hogy a tervezettel kapcsolatos egyetértését, esetleges észrevételét dr. Simon Attila István helyettes-államtitkár úr részére

2010. július 5-ig

írásban megküldeni szíveskedjék.

Kérem, hogy a borítékot az VM Jogi Főosztálya részére címezzék. Válaszukat faxon is fogadjuk a 301-4629 faxszámon.

Budapest, 2010. június 28.

Üdvözlettel:

dr. Kis Norbert s.k.

főosztályvezető